Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Gmina padła ofiarą oszustwa, sprawę bada prokuratura

Gmina Konstancin-Jeziorna padła ofiarą oszustwa na kwotę 5 mln zł. W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie licznymi informacjami medialnymi na ten temat publikujemy oficjalny komunikat w tej sprawie.

Gmina Konstancin-Jeziorna w procesie lokowania wolnych środków finansowych na bankowej lokacie terminowej padła ofiarą oszustwa na kwotę 5 mln zł. Burmistrz Kazimierz Jańczuk natychmiast po otrzymaniu informacji o tym fakcie, złożył do organów ścigana zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

W tej sprawie toczy się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez: Prokuraturę Rejonową w Sieradzu, Prokuraturę Rejonową w Piasecznie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi – Wydział do Walki z Cyberprzestępczością. Również w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, niezależnie od powyższego, toczy się postępowanie wyjaśniające. Obecnie, ze względu na prowadzone śledztwo, nie jesteśmy w stanie podać bardziej szczegółowych informacji.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/gmina-padla-ofiara-oszustwa-sprawe-bada-prokuratura