Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Konkurs na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci w wieku 11–14 lat, których rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, do udziału w konkursie na rymowankę. Dla najlepszych autorów czekają atrakcyjne nagrody. 

Konkurs odbywa się już po raz trzeci, a jego tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki – min. 4 wersy – dotyczącej sposobów ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Muszą się w niej znaleźć przynajmniej cztery słowa kluczowe – użyte w dowolnej liczbie i formie. Są to: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić.

Zgłoszenie pracy

Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (do pobrania poniżej) należy przesłać do 15 marca 2022 r. Można to zrobić:

  • elektronicznie – na e-mail Oddziału Regionalnego KRUS, w temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na rymowankę oraz podać imię i nazwisko dziecka;
  • pocztą – na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem konkurs na rymowankę.

Uwaga! Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic lub opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nagrody

Na 20 najlepszych autorów rymowanek czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 tys. każda. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: www.krus.gov.pl

Do pobrania
Załącznik Size
Formularz zgłoszeniowy 261.97 KB
Regulamin konkursu na rymowankę 245.18 KB

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/konkurs-na-rymowanke-o-bezpieczenstwie-w-gospodarstwie