Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Ponad pół miliona złotych dla sześciu gminnych szkół

Blisko pół miliona złotych otrzymała gmina Konstancin-Jeziorna w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki tym pieniądzom sześć szkół podstawowych wzbogaci się o nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia oraz pomoże w odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań uczniów.

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący i sprzyjający odkrywaniu talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży. A ma w tym pomóc nowoczesny sprzęt, na zakup którego gminne podstawówki otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 519,6 tys. zł, w tym:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 – 134,7 tys. zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – 129,9 tys. zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 3 – 75 tys. zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie – 60 tys. zł;
  • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 – 60 tys. zł;
  • Szkoła  Podstawowa nr 6 w Opaczy – 60 tys. zł. 

Otrzymane wsparcie przeznaczone zostanie na zakup sprzętu – m.in.: drukarek 3D, mikrokontrolerów, stacji lutowniczych oraz sprzętu audio-wideo, który urozmaici tradycyjne zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w trakcie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Trzy loga obok siebie. Pierwsze to niebieski okrąg w nim butelka szklana i napis laboratoria przyszłości. Drugie to wielobok z czerwonym tłem , na nim rysunek orła i napis Ministerstwo Edukacji i Nauki. Trzecie to trzy grube czerwone wykrzywione w pionie kreski i napis govtech Polska.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ponad-pol-miliona-zlotych-dla-szesciu-gminnych-szkol