Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Decyzje podatkowe już trafiają do mieszkańców

Konstanciński magistrat zakończył wydawanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego na 2022 rok. W związku z sytuacją epidemiologiczną ich dostarczaniem zajmuje się Poczta Polska. Listonosze zapukają do drzwi blisko 20 tys. osób.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są wydawane corocznie. Wyjątkiem są te nieruchomości, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 9,20 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje.

Listonosze dostarczają

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wydał w tym roku łącznie ponad 18,7 tys. decyzji. Ich wysyłka do podatników rozpoczęła się 19 stycznia i właśnie jest finalizowana. Podobnie jak w ostatnich latach, decyzje są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.

Płatność w ratach

Przypominamy! Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). Jeśli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Indywidualne numery kont

Od 2020 r. obowiązują nowe numery kont, na które mieszkańcy wpłacają należności podatkowe – do każdej nieruchomości został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, znajdziemy go np. w tegorocznej decyzji podatkowej.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/decyzje-podatkowe-juz-trafiaja-do-mieszkancow