Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Wnioski o świadczenie na pomoc dla uchodźców przyjmuje OPS

Uwaga! Zmiana miejsca składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wojennym uchodźcom w Ukrainy. Od teraz ich obsługą w gminie Konstancin-Jeziorna zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13. 

Rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia wojennym uchodźcom z Ukrainy przybywającym na terytorium Polski. Zgodnie z nowymi przepisami obsługę i realizację wniosków prowadzą ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski na ul. Rycerską 13

W związku z wprowadzonymi 24 marca 2022 r. zmianami wnioski o wypłatę ww. świadczenie (wzór do pobrania poniżej) od teraz należy składać w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rycerskiej 13 w Konstancinie-Jeziornie (poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00), a nie w Urzędzie Miasta i Gminy, jak było to do tej pory.

40 zł na osobę

O wypłatę świadczenia pieniężnego może ubiegać się każdy podmiot, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe. Jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę. Rekompensata kosztów wypłacana będzie wstecz (z dołu) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia ich przyjęcia do dnia złożenia wniosku – nie dłużej niż za okres 60 dni. Osoby ubiegające się o świadczenie zobowiązane są także do złożenia oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o prawdziwości danych zawartych we wniosku. W ramach czynności weryfikacyjnych możliwa jest również wizja lokalna pracowników OPS-u w miejscu zakwaterowania uchodźców podanym we wniosku.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ukraina-aktualnosci/wnioski-o-swiadczenie-na-pomoc-dla-uchodzcow-przyjmuje-ops