Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Hotspoty – darmowe Wi-Fi

 

Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje sieć blisko 70 publicznych hotspotów. Z bezpłatnego internetu można korzystać m.in. na przystankach autobusowych, placach zabaw i w Parku Zdrojowym.

Hotspot to otwarty i dostępny w przestrzeni publicznej punkt, umożliwiający korzystanie z Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Konstancińskie hotspoty są zlokalizowane w różnych częściach naszej gminy, także poza terenem miejskim, np. w Słomczynie, Cieciszewie, Gassach czy Czarnowie (mapa punktów dostępna jest na stronie: gsip.konstancinjeziorna.pl w katalogu Informator/Punkty dostępu do sieci WiFi). W samym Konstancinie-Jeziornie jest ich kilkadziesiąt i obejmują swoim zasięgiem m.in. parki, place zabaw oraz główne przystanki autobusowe, tak aby umożliwić mieszkańcom oraz turystom i przyjezdnym odwiedzającym naszą gminę dostęp do internetu w trakcie wykonywania codziennych czynności, np. spacerów czy korzystania z komunikacji publicznej.

Jak korzystać z hotspotów?

Z siecią można połączyć się za pomocą laptopa, tabletu lub telefonu komórkowego. Wystarczy z listy sieci Wi-Fi dostępnych na naszym urządzeniu wybrać tę o nazwie: Konstancin-Jeziorna-Free, zaakceptować regulamin i po chwili można już korzystać z darmowego internetu. Dostęp do sieci gwarantowany jest w otwartej przestrzeni, w zasięgu maks. 100 metrów od anteny nadawczej. Hotspoty nie gwarantują dostępu do internetu w zamkniętych pomieszczeniach.

Bezpieczeństwo

Korzystając z publicznych hotspotów trzeba pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Należy:

  1. Unikać przesyłania i podawania ważnych danych oraz używania jednakowych haseł (jeśli jesteśmy zmuszeni przesłać dane warto skorzystać z szyfrowanych kanałów VPN).
  2. Nie logować się do banku internetowego.
  3. Korzystać z poczty w serwisach, które przesyłają dane w formie szyfrowanej – ich adres rozpoczyna się od skrótu https.
  4. Wyłączyć udostępnianie zasobów komputera, telefonu czy laptopa.
  5. Mieć aktywny i aktualny program antywirusowy.

Точки доступу - безкоштовний Wi-Fi

У гміні Констанцин-Єзерна функціонує мережа з майже 70 громадських точок доступу. Окрім того, можна користуватися безкоштовним інтернетом на автобусних зупинках, дитячих майданчиках та в парку Здройовим.

Хотспот (Hotspot)— це відкрита точка доступу в громадських місцях, яка дозволяє використовувати інтернет через бездротову мережу (WiFi). Констанцінські точки доступу знаходяться в різних частинах нашої гміни, а також за межами міської зони, наприклад, у Сломчині, Цецишеві, Ґассах чи Чарнові (карта точок доступу є на сайті: gsip.konstancinjeziorna.pl у закладці Інформатор/ Точки доступу мережі WiFi). У місті Констанцин-Єзерна таких точок є кілька десятків і ними можна скористатися в парках, на дитячих майданчиках та на головних автобусних зупинках. Призначені вони, щоб мешканці, туристи та гості, які відвідують нашу гміну, могли мати доступ до iнтернету під час виконання повсякденних справ, наприклад, під час прогулянки чи користуючись громадським транспортом.

Як використовувати точки доступу?

Ви можете підключитися до мережі за допомогою ноутбука, планшета або мобільного телефону. Просто виберіть мережу Konstancin-Jeziorna-Free зі списку мереж Wi-Fi, доступних на вашому пристрої, прийміть правила і через деякий час ви зможете користуватися безкоштовним інтернетом. Доступ до мережі гарантований на відкритому просторі, в радіусі 200 метрів від точки передачі данних. Точки доступу не гарантують доступ до інтернету в закритих приміщеннях.

Безпека

Користуючись загальнодоступними точками доступу, потрібно пам’ятати кілька правил безпеки. Необхідно слідувати наступним інструкціям:

  1. Уникайте надсилання та введення важливих даних та використання однакових паролів (якщо ви змушені надсилати дані, варто використовувати зашифровані канали VPN).
  2. Не входьте в інтернет-банк.
  3. Використовуйте електронну пошту на веб-сайтах, які надсилають дані в зашифрованому вигляді – їх адреса починається з абревіатури https.
  4. Вимкніть спільний доступ до ресурсів комп’ютера, телефона або ноутбука.
  5. Використовуйте активну та актуальну антивірусну програму.

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/hotspoty-darmowe-wi-fi-0