Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Urzędnicy ratusza pomogą wypełnić deklarację

Pracownicy konstancińskiego magistratu pomagają przy wypełnianiu i składaniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. We wtorek i środę (28 i 29 czerwca) w urzędzie będzie działać punkt obsługi dedykowany osobom, które jeszcze nie dopełniły ciążącego na nich obowiązku. Wsparcie będzie udzielane w godz. 9.00–18.00.  

To już naprawdę ostanie chwile na dopełnienie ustawowego obowiązku – w najbliższy czwartek (30 czerwca 2022 r.) mija termin złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Niestety znacząca część mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna jeszcze tego nie zrobiła. Do tej pory deklaracje złożyła niecała połowa punktów adresowych z 9427 podlegających ustawie. 

Urząd pomaga

W przypadku jakikolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących deklaracji o sposobie ogrzewania budynku można zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Dodatkowo – we wtorek i środę (28 i 29 czerwca) – w magistracie działać będzie dedykowany punkt, w którym urzędnicy w godz. 9.00–18.00 będą służyć pomocą przy wypełnianiu i składaniu deklaracji.
 

Przez Internet lub w urzędzie

Przypominamy! Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Można to zrobić przez Internet – za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu na stronie zone.gunb.gov.pl – lub w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Właściciel nowo wybudowanego budynku ma na to 14 dni, natomiast właściciel obiektu już istniejącego – 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 r. Przekazanie danych jest obowiązkowe, a za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny do 5 tys. zł. 

Więcej informacji

Ewidencja ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554). Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/urzednicy-ratusza-pomoga-wypelnic-deklaracje-0