Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Bezpłatna pomoc doradcza i językowa dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska wspólnie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi na czas konsultacji a nawet masaż odstresowujący. 

Fundacja ADRA Polska to organizacja zajmująca się pomocą rozwojową i humanitarną. Od pierwszego dnia wojny w Ukrainie wspiera jej ofiary m.in. organizuje transporty humanitarne, ewakuacje i prowadzi ponad 60 schronisk zlokalizowanych w całej Polsce. Ponadto organizuje również wsparcie w zakresie włączenia społecznego i pomoc psychologiczną za pośrednictwem Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców oraz internetowej platformy pomocy psychologicznej HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl

Jedno z Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców zostało otwarte w Warszawie – aleja Szucha 11B lok 1. Czynne ono jest od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem wtorków) w godz. 9:00–15.30, a zajęcia językowe odbywają się od godz. 10–20.

Oferta centrum obejmuje:
•    punkt informacyjny – udziela informacji i porad dotyczących dostępnych form wsparcia, np. schronieniach, pomagający w wypełnianiu wniosków np. 500+ itd.;
•    konsultacje specjalisty ds. integracji – tematyka adaptacji, pomoc w sprawach urzędowych, bankowych, dotyczących kształcenia, tłumaczenia;
•    wsparcie w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe i kursy zawodowe;
•    tłumaczenia przysięgłe (np. dokumentacji medycznej, urzędowej, legalizującej pracę);
•    kurs języka polskiego dla dorosłych;   
•    wsparcie w trudnych sytuacjach – psychologiczne i emocjonalne;
•    opiekę nad dziećmi – opieka doświadczonego specjalisty na czas korzystania z usług placówki;
•    masaż odstresowujący – dedykowany osobom w stresie lub kryzysie emocjonalnym (na zabieg kwalifikuje psycholog).

Wszystkie usługi oferowane przez Centra Integracyjne są bezpłatne.

Więcej informacji dostępnych jest pod numerami telefonów: 535 575 157, 500 406 890


Особи, що втікають від війни в Україні, можуть розраховувати на безкоштовну допомогу. Фонд ADRA Polska у співпраці з організацією CARE відкрив у Варшаві Інтеграційний центр для іноземців. Осередок пропонує інформаційну і юридичну допомогу, підтримку спеціаліста з питань працевлаштування та психолога, уроки польської мови, догляд за дітьми під час консультування та навіть масаж для зняття стресу.

Послуги інтеграційного центру для іноземців у Варшаві:

  • Інформаційний пункт – надає інформацію і поради щодо доступних форм допомоги, напр. у притулках, у заповненні заяв, напр.500+ тощо.
  • Консультації спеціаліста з питань інтеграції – в офіційних справах, у справах, що пов’язані з адаптацією, банківськими послугами, освітою, перекладами.
  • Підтримка у процесі працевлаштування, професійне консультування і курси.
  • Присяжні переклади (напр., медичних та офіційних документів, а також документів, пов’язаних з легалізацією працевлаштування).
  • Курси польської мови для дорослих.
  • Психологічна та емоційна підтримка у складних ситуаціях.
  • Догляд за дітьми – догляд досвідченого спеціаліста під час отримання послуг осередку.
  • Релаксаційний масаж – для осіб у стані стресу або емоційної кризи. На масаж направляє психолог.
  • Ми несемо різносторонню допомогу, що дозволяє особам, котрі втекли від війни в Україні, налагодити життя у Польщі, - підводить підсумки Анна Ліпка з фонду.

ADRA Polska, керівник Інтеграційного центру для іноземців у Варшаві.
Інтеграційний центр для іноземців у Варшаві працює за адресою: вул. ал. Я. Х. Шуха 11 Б кв.1, з понеділка по п’ятницю (за винятком вівторків) з 9.00 до 15.30, а мовні курси проводяться з 10.00 до 20.00.  Більше інформації за тел. 535 575 157, 500 406 890.

Схожі осередки фонд ADRA Polska відкрив у Бидгощі і Любліні. Усі послуги, що надаються Інтеграційними центрами, є безкоштовними.
Фонд ADRA Polska – це організація, що займається гуманітарною допомогою і допомогою з метою розвитку, частина міжнародної мережі ADRA, яка функціонує у 118 країнах світу. Фонд з першого дня війни в Україні допомагає її жертвам. Завдяки підтримці CARE фонд ADRA організовує транспортування гуманітарних вантажів і евакуацій, а також керує понад 60 притулками, що знаходяться по всій Польщі. ADRA Polska надає підтримку у сфері соціальної інтеграції і психологічну допомогу за посередництвом Інтеграційних центрів для іноземців на інтернет-платформи психологічної підтримки HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/ukraina-aktualnosci/bezplatna-pomoc-doradcza-i-jezykowa-dla-uchodzcow-z-ukrainy