Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Znamy terminy sesji Rady Miejskiej w 2023 roku

Znany jest już harmonogram przyszłorocznych posiedzeń Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna. W 2023 roku zaplanowano osiem sesji zwyczajnych. Najbliższa odbędzie się 8 lutego tradycyjnie w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. Początek o godz. 10.00.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ale konstancińscy rajcy spotykają się znacznie częściej. Poznaliśmy już harmonogram przyszłorocznych posiedzeń. W 2023 roku zaplanowano osiem sesji zwyczajnych. Oto ich terminy:

  • 8 lutego,
  • 22 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 24 maja,
  • 21 czerwca,
  • 6 września,
  • 25 października,
  • 20 grudnia. 

Początek tradycyjnie o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, I piętro). Posiedzenia będzie można oglądać na żywo także w internecie za pośrednictwem platformy eSesja (esesja.tv). Materiały na poszczególne sesje są systematycznie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rada Miejska/Projekty uchwały RM.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/znamy-terminy-sesji-rady-miejskiej-w-2023-roku