Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Punkt informacyjny dla uchodźców ponownie czynny

Od poniedziałku (9 stycznia) punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w konstancińskim magistracie jest ponownie czynny po przerwie świąteczno-noworocznej. Osoby, które znalazły w naszej gminie schronienie, otrzymają w nim podstawowe informacje na temat pobytu w Polsce – także w ojczystym języku.

Punkt mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, pomieszczenie na parterze przy wejściu do ratusza od strony ul. Piaseczyńskiej. Uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać w nim wszelkie niezbędne informacje związane z pobytem w Polsce, a także pomoc w wypełnieniu wniosku o nadanie numeru PESEL. W punkcie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 dyżuruje osoba posługująca się językiem ukraińskim i rosyjskim. Zapraszamy.


З 9 січня (понеділок) інформаційний пункт для біженців з України, який діє в Управлінні міста та гміни Констанцин-Єзьорна, поновлює свою роботу. Люди, які знайшли надійний притулок у нашій гміні, отримають основну інформацію про своє перебування в Польщі, у тому числі рідною мовою.

Пункт знаходиться в Управлінні міста та гміни Констанцин-Єзьорна на вул. П'ясечинська 77, біля входу в залу обслуговування мешканців. Біженці з України можуть отримати всю необхідну інформацію, пов’язану з їх перебуванням у Польщі, а також допомогу в оформленні заяви на номер PESEL. На пункті з понеділка по п'ятницю з 9.00-15.00 працює україномовна та російськомовна особа.
 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/punkt-informacyjny-dla-uchodzcow-ponownie-czynny