Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Depresja – tu otrzymasz bezpłatną pomoc specjalistów

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. To podstępna choroba, którą można i trzeba leczyć. W trudnych chwilach życia wsparcie i pomoc otrzymamy m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych czy Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, gdzie działa Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Depresja to zespół zaburzeń psychicznych, który może dotknąć każdego, w dowolnym wieku i pod każdą szerokością geograficzną. Według Światowej Organizacji Zdrowia z depresją zmaga się ponad 350 mln ludzi, co czyni ją jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. W 2022 r. w Polsce na depresję chorowało aż 4 mln osób, w tym aż 20 proc. w grupie młodzieńczej, 2 proc. dzieci w wieku 6–12 lat i 1 proc. dzieci w wieku przedszkolnym. Depresja to podstępna choroba, którą można i trzeba leczyć. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna w trudnych chwilach życia wsparcie i pomoc otrzymają m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych czy Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój, gdzie działa Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ulotką „Depresja – więcej niż smutek”, opracowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Zadbaj o siebie i swoich bliskich!

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatu piaseczyńskiego zostało uruchomione na początku października 2022 r. Jest to miejsce, w którym pacjent – w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a więc bezpłatnie – może otrzymać wsparcie i pomoc w kryzysie psychicznym – bez skierowania, bez kolejek oraz bez zapisywania się na wizytę.

Indywidualne podejście

Pomoc jest dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a w jej ramach otrzymuje on indywidualny plan leczenia. Może ona obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym, jak również wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Centrum stosuje podejście oparte na tzw. otwartym dialogu, angażując w działania terapeutyczne, jeżeli tylko jest taka możliwość, pacjenta oraz jego bliskich. W ramach opieki tworzone są grupy wsparcia, przychodnia w razie potrzeby pomaga w uzyskaniu pomocy społecznej. Z pomocy mogą skorzystać osoby pełnoletnie – również takie, które zostały już wypisane ze szpitala, ale nadal muszą dochodzić do zdrowia. Ważne! CZP nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia, nie świadczy także terapii uzależnień.

Placówki

W ramach Centrum działają ośrodki w Konstancinie-Jeziornie (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, Oddział Dzienny oraz Zespół Leczenia Środowiskowego – ul. Wacława Gąsiorowskiego 15 i 12/14, tel.: 22 150 17 77 i 22 150 17 70), Piasecznie (poradnia EZRA UKSW przy ul. Powstańców Warszawy 29, 2. piętro, tel.: 22 150 12 32 i 22 150 12 33). Czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–18.00.

Piaseczyńskie CPZ zostało otwarte w ramach pilotażowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest m.in. zreformowanie psychiatrii, aby nie opierała się na hospitalizacji, a na leczeniu środowiskowym. Więcej informacji na stronie: www.czppiaseczno.pl.

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój

Pobyt w  Szpitalu Rehabilitacyjnym dla młodych pacjentów w wieku od 14 do 18 roku życia jest bezpłatny. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz – działający od 2020 r. – Oddział Psychiatryczny Dzienny funkcjonują w ramach środków pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia. Udzielane są tu świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Działa tu ponadto Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach której realizowane są konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Dzieci nie przerywają nauki

Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę, pediatrę czy lekarza pierwszego kontaktu. Jednocześnie placówka, działając jako szpitalny oddział ratunkowy, stanowi punkt pierwszego i docelowego wsparcia pacjentów w nagłych wypadkach, takich jak chociażby próby samobójcze. Co ważne, pacjenci konstancińskiego szpitala nie muszą przerywać nauki na czas leczenia. Przy oddziale działa bowiem Zespół Szkół Specjalnych, dzięki czemu uczniowie mogą w pełni realizować obowiązki szkolne. Jest to niezwykle istotne nie tylko z uwagi na obowiązek nauki, ale przede wszystkim pod względem pracy nad powrotem do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Troskliwa opieka

W szpitalu nad młodzieżą czuwa znakomity zespół medyczny: lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie oraz pielęgniarki. W trakcie pobytu na oddziale przeprowadzana jest kompleksowa diagnostyka, a na jej podstawie powstaje program leczenia, zawsze indywidualnie dostosowany do pacjenta, co pozwala osiągać bardzo dobre wyniki terapeutyczne. Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA zorganizowało oddział nakładem 3 mln zł. Panują tu nowoczesne i komfortowe warunki, doceniane przez młodych pacjentów. Pozytywny wpływ na dzieci ma także lokalizacja szpitala – cisza, niezmącony spokój, otaczające szpital lasy działają bez wątpienia terapeutycznie. Dzieci mogą również korzystać z siłowni, uczestniczą w treningach relaksacyjnych, terapii ruchowej, w konsultacjach z dietetykiem.

Wsparcie dla rodzin

To, co jeszcze wyróżnia placówkę, to profilaktyka i działania uświadamiające rodziców. Organizowane są dla nich bezpłatne warsztaty, konsultacje ze specjalistami, sesje z dziećmi, prowadzona jest edukacja prozdrowotna. Prowadzone są tu także programy profilaktyczne, mające na celu np. zapobieganie i wykrywanie depresji u osób w młodym wieku. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Rehabilitacyjnym uruchomiony został w odpowiedzi na olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu placówki. To miejsce szczególne, będące niezwykle istotną częścią mazowieckiej opieki dla młodzieży.

Kontakt

Szpital Rehabilitacyjnym Uzdrowiska Konstancin-Zdrój SA – Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży:

  • tel.: 22 484 28 13 lub 667 651 528 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00);
  • psychiatriaatuzdrowisko-konstancin [dot] pl, www.uzdrowisko-konstancin.pl.
Do pobrania
Załącznik Size
Ulotka: Depresja – więcej niż smutek 550.64 KB

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/depresja-tu-otrzymasz-bezplatna-pomoc-specjalistow