Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Zostaw podatek w gminie i przekaż 1,5 proc. lokalnym organizacjom

Już tylko do wtorku (2 maja) jest czas na złożenie zeznania podatkowego za 2022 rok. Pamiętaj! Jeśli mieszkasz w gminie Konstancin-Jeziorna, tutaj zostaw swój podatek. Zachęcamy też do przekazania 1,5 proc. lokalnym organizacjom pożytku publicznego.

Przy wypełnianiu rozliczenia PIT warto pamiętać o możliwości odliczenia części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku jest to 1,5 proc., a nie jak do tej pory 1 proc. W ten sposób zamiast do skarbu państwa nasze pieniądze trafią m.in. do fundacji i stowarzyszeń, dla których środki pochodzące z podatku są często jedynym źródłem finansowania działalności statutowej. To wsparcie nic nas nie kosztuje.

Kto może przekazać?

1,5 proc. mogą przekazać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych; opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. Mogą to zrobić również emeryci lub renciści pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub złożą do 2 maja w urzędzie skarbowym PIT-OP. Przekazanie 1,5 proc. jest bardzo proste i nie adres, pod którym przebywaliśmy na 31 grudnia roku, za jaki jest on składany. Natomiast w samej deklaracji wpisujemy – w części A – Urząd Skarbowy w Piasecznie, któremu podlega gmina Konstancin-Jeziorna, a w części B – miejsce faktycznego zamieszkania. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy (przedsiębiorcy informują skarbówkę o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1). Dzięki dochodom z podatków konstanciński samorząd może się rozwijać, rozbudowywać infrastrukturę, realizować zadania pomocy społecznej czy utrzymywać placówki oświatowe. Pieniądze te przeznaczane są także na kulturę i sport, ochronę zdrowia oraz transport obciąża podatnika żadnymi kosztami. Aby to uczynić, należy na końcu formularza PIT wpisać w odpowiednią rubrykę nazwę, numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej organizacji oraz wysokość kwoty przekazywanej na jej rzecz. To wszystko. Przelew zrobi za nas urząd skarbowy. Część swojego podatku możemy przekazać także korzystając z usługi Twój e-PIT.

Wesprzyj naszych

1,5 proc. możemy wesprzeć potrzebujących pomocy mieszkańców naszej gminy, a także stowarzyszenia i fundacje. Aktualny wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku znajdziemy na stronie: niw.gov.pl, zakładka – OPP. Na długiej liście działających w całym kraju organizacji znajdziemy także te z gminy Konstancin-Jeziorna. Są to Fundacja św. Franciszka „Pomóż Zwierzętom – Naszym Małym Braciom” (KRS 0000017257) oraz Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow (KRS 0000401430). Na naszą pomoc liczą także strażacy ochotnicy i harcerze. W ich przypadku trzeba w zeznaniu podatkowym jako OPP wskazać Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (KRS 0000116212) lub Związek Harcerstwa Polskiego (KRS 0000268913), a w celach szczegółowych podać nazwę wybranej przez nas gminnej jednostki OSP lub Hufiec Uroczysko Konstancin. W podobny sposób możemy wesprzeć organizacje działające w naszej gminie, ale niemające statusu OPP. I tak na przykład za pośrednictwem Fundacji Hospicyjnej z Gdańska (KRS 0000201002) nasz podatek trafi do podopiecznych Hospicjum Ewdomed w Konstancinie-Jeziornie (w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: na rzecz Hospicjum Ewdomed).

Tu mieszkam – tu płacę podatki

Warto też przypomnieć, że podatek od osób fizycznych stanowi dla samorządów lokalnych znaczną część dochodów. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres, pod którym mieszkaliśmy na 31 grudnia roku, za jaki jest on składany. Natomiast w samej deklaracji należy wpisać – w części A – Urząd Skarbowy w Piasecznie, któremu podlega gmina Konstancin-Jeziorna, a w części B – miejsce faktycznego zamieszkania, nie zameldowania. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Natomiast przedsiębiorcy informują skarbówkę o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1. Pieniądze z podatku dochodowego trafiają w 38,40 proc. do budżetu gminy, w której mieszka podatnik, reszta zasila budżet państwa. Dzięki tym środkom konstanciński samorząd może się rozwijać, rozbudowywać infrastrukturę, realizować zadania pomocy społecznej czy utrzymywać placówki oświatowe. Pieniądze te przeznaczane są także na kulturę i sport, ochronę zdrowia oraz transport publiczny. Swój podatek w Konstancinie-Jeziornie rozlicza już 98 proc. mieszkańców, za co dziękujemy.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/podatki-i-oplaty/zostaw-podatek-w-gminie-i-przekaz-15-proc-lokalnym-organizacjom