Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Informator na długi weekend – sprawdź, jak pracują instytucje

Długi weekend sierpniowy oznacza zmiany w funkcjonowaniu wielu urzędów i instytucji publicznych. W poniedziałek (14 sierpnia) zamknięty będzie konstanciński magistrat oraz większość gminnych jednostek organizacyjnych. Normalnie pracują m.in. Zakład Gospodarki Komunalnej i Straż Miejska.

Wtorek 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolny od pracy. Tego dnia zamknięte będą zarówno Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, jak i wszystkie gminne jednostki organizacyjne, a także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43C. W Święto Wojska Polskiego dyżur pełni jedynie Straż Miejska.

14 sierpnia

Poniedziałek (14 sierpnia) to z kolei dzień roboczy, jednak ze względu na specyfikę (pomiędzy weekendem a świętem) także wiele instytucji publicznych będzie tego dnia zamkniętych. Przed planowaną wizytą lepiej sprawdzić, które jednostki będą w poniedziałek otwarte. Oto nasza ściągawka.

14 sierpnia bez zmian pracują:

 • Straż Miejska – ul. Warszawska 32, tel.: 22 484 24 91, 602 291 864, 986 (alarmowy).
 • Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Warecka 22 i ul. Mirkowska 39A.
 • Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ul. Mirkowska 43C – czynny w godz. 10.00–18.00
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Stefana Żeromskiego 12) – czynny w godz. 8.00–22.00.
 • Konstanciński Dom Kultury (ul. Mostowa 15) – czynny w godz. 9.00–17.00.
 • Biblioteka Publiczna (tylko wybrane filie) – Biblioteka Główna (ul. Świetlicowa 1) oraz filia Słomczyn (ul. Wiślana 83) w godz. 11.00–18.00. Natomiast w sobotę (12 sierpnia) czynna będzie jedynie Biblioteka Główna w godz. 10.00–16.00.

14 sierpnia zamknięte będą:

 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) – dyżur w godz. 9.00–15.00 będzie pełnił jedynie pracownik Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedzialny za rejestrację aktów zgonu. W zamian za 14 sierpnia ratusz będzie otwarty w sobotę 26 sierpnia.
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa nr 2 (ul. Pocztowa 6, tel. 22 756 43 09 – poradnia ogólna), Wiejski Ośrodek Zdrowia w Słomczynie (ul. Wilanowska 277) oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Opaczy (Opacz 8).
 • Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Rycerska 13) – w zamian za 14 sierpnia OPS otwarty będzie w sobotę 26 sierpnia w godz. 8.00–16.00.
 • Biblioteka Publiczna – filie Skolimów (ul. Stanisława Moniuszki 22 B), filia Opacz (Opacz 8) i Grapa (ul. Jana Sobieskiego 13).
 • Starostwo Powiatowe w Piasecznie (ul. Chyliczkowska 14) – w tym filia Wydziału Komunikacji i Transportu w konstancińskim ratuszu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z kolei w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W powiecie piaseczyńskim pomocy – od poniedziałku do piątku w godz. 18.00–8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy – udzielają:

 • Szpital im. prof. M. Weissa (ul. Ireneusza Wierzejewskiego 12);
 • Szpital św. Anny (ul. Adama Mickiewicza 39).

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/informator-na-dlugi-weekend-sprawdz-jak-pracuja-instytucje