Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Listonosze dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe

10 stycznia Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna rozpoczął wysyłkę decyzji o wymiarze podatku – od nieruchomości, rolnego i leśnego. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, przesyłki polecone mieszkańcom dostarczą listonosze Poczty Polskiej. W tym roku przekazanych zostanie około 21 tys. decyzji.

Decyzję o wysokości podatku – od nieruchomości, rolnego, leśnego czy łącznego zobowiązania pieniężnego mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna otrzymają w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, w przesyłce pocztowej.

Wysyłka rozpoczęta

Wysyłka rozpoczęła się w czwartek (10 stycznia) i będzie sukcesywnie realizowana. Do doręczenia jest około 21 tys. decyzji. – Decyzje są wydawane corocznie – mówi Katarzyna Ignaczak, kierownik Referatu Podatków Urzędu Miasta i Gminy. – Wyjątkiem są te podatki, dla których wysokość rocznego zobowiązania nie przekracza 9,80 zł, czyli równowartości kosztów wysyłki. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstaje.

Płatność w ratach

Gdy wysokość podatku przekracza kwotę 100 zł jest on płatny w czterech ratach, zawsze do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada – z wyłączeniem podatku od środków transportowych, który należy uiścić do 15 lutego (pierwsza rata) i do 15 września (druga rata). – Gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, podatek należy wpłacić najpóźniej w dniu następnym – wyjaśnia Katarzyna Ignaczak. – W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty, podatek jest płatny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Przypominamy! Od 2020 r. płatności dokonywane są na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do danej nieruchomości. – Prosimy o zwrócenie uwagi na numery rachunków, które znajdą się w otrzymanych decyzjach podatkowych – dodaje kierownik Referatu Podatków magistratu.

Stawki podatkowe w 2024 r.

Przypomnijmy, że w 2024 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują dotychczasowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Za 1 m kw. powierzchni użytkowej właściciele budynków mieszkalnych lub ich części płacą 0,61 zł, a związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 20,33 zł (stawka ta dotyczy także budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na działalność gospodarczą).

Bez zmian pozostają także stawki podatku od środków transportowych. I tak na przykład za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie zapłacimy 677,60 zł, za ciągnik siodłowy o tych samych parametrach – 706,20 zł, a za autobus z 22. miejscami lub więcej – 2 000,90 zł. W tym przypadku podatnicy sami składają deklarację do organu podatkowego, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. 

Dobra wiadomość dotyczy także rolników, dla których w październiku 2023 r. radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2024 r. Jest ona podstawą obliczenia podatku rolnego. Zgodnie z decyzją rajców rolnicy zapłacą 187,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, zaś właściciele pozostałych gruntów rolnych – 375 zł za 1 ha fizyczny.

Niestety wyższy jest podatek leśny, którego wysokość jest niezależna od samorządu. W 2024 r. wynosi on 72,0346 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m sześc. drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Informacje i druki

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Gmina/Opłaty i podatki.

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/podatki-i-oplaty/listonosze-dostarcza-mieszkancom-decyzje-podatkowe-0