Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Kominiarze przypominają o okresowych przeglądach

fot. Adobe Stock

Sezon grzewczy w pełni – warto więc przypomnieć właścicielom i zarządcom budynków o ciążących na nich obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Krajowej Izby Kominiarzy.

Komin jest bardzo istotnym elementem budynku i chociaż zajmuje tylko niewielką jego powierzchnię, potrafi być niezwykle groźny – w nieczyszczonym i źle eksploatowanym przewodzie gromadzi się sadza, która może w każdej chwili się zapalić. Jej temperatura przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza. A to stanowi już realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców budynku.

Strażackie statystyki

Niewłaściwe użytkowanie instalacji ogrzewczych każdego roku jest przyczyną kilkunastu tysięcy pożarów. Według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w 2022 r. odnotowano aż 13 774 przypadki pożarów od urządzeń na paliwa stałe, 159 pożary – od urządzeń na paliwa płynne i 250 – na paliwa gazowe. A to nie wszystko. Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla. Także w tym przypadku statystyki są zatrważające. W sezonie grzewczym 2022/2023 (od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r.) PSP odnotowała aż 2 552 zdarzenia związane z czadem. Łącznie zostało w nich poszkodowanych 1 087 osób. Były też 54 ofiary śmiertelne.

Obowiązki właścicieli i zarządców

Zdecydowanej większości tych tragedii można było uniknąć, gdyby przestrzegane były podstawowe zasady bezpieczeństwa użytkowania przewodów i instalacji kominowych. Krajowa Izba Kominiarzy w specjalnym komunikacie przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach na nich ciążących. A trochę ich jest. Zgodnie z Prawem budowlanym instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) przez uprawnionego kominiarza. Kominy muszą być także regularnie oczyszczane. Nakazują to przepisy przeciwpożarowe. Częstotliwość usuwania zanieczyszczeń uzależniona jest od rodzaju przewodu i wynosi co najmniej:  

  1. raz w miesiącu – od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2. raz na 3 miesiące – od palenisk opalanych paliwem stałym, niewymienionych w pkt 1;
  3. raz na 6 miesięcy – od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym, niewymienionych w pkt 1;
  4. co najmniej raz w roku – z przewodów wentylacyjnych, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Komunikat kominiarzy

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz także główna zasada bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że w przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Marcina Ziombskiego, prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.

Do pobrania
Załącznik Size
Komunikat prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 91.64 KB

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/srodowisko/kominiarze-przypominaja-o-okresowych-przegladach-0