Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Harmonogram odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2024 r. w gminie Konstancin-Jeziorna będą obowiązywać nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. W formie drukowanej są już one dystrybuowane wśród mieszkańców poszczególnych sektorów. Harmonogramy zostały opublikowane także w bieżącym numerze Biuletynu.

1 listopada 2023 r. nastąpiła zmiana operatora świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych z gminy Konstancin-Jeziorna. Dotychczasowego zastąpiło wyłonione w drodze postępowania przetargowego konsorcjum firm Partner Sp. z o.o. Sp. k. i PARTNER Dariusz Apelski z Warszawy. Zawarta 26 października umowa obowiązuje do 31 grudnia 2024 r. Jej wartość to ponad 13,4 mln zł.

Częstotliwość odbioru

Od 1 stycznia 2024 r. na terenie gminy Konstancin-Jeziorna będą obowiązywać nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej. Częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji wynika z nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Konstancin-Jeziorna, wprowadzonego w życie 1 lipca 2023 r. Zgodnie z nim odpady zmieszane, bioodpady kuchenne i zielone (tylko od 1 kwietnia do 30 listopada), a także metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe z posesji jednorodzinnych wywożone będą raz na dwa tygodnie. Papier i szkło – raz w miesiącu, a gabaryty – dwa razy w roku. Nowe harmonogramy, w formie drukowanej, są już dystrybuowane wśród mieszkańców poszczególnych sektorów. Zostały opublikowane również w bieżącym numerze Biuletynu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej planowane są zmiany. Chodzi o zwiększenie częstotliwości odbioru niektórych frakcji. Projekt uchwały w tym zakresie zostanie przedłożony na najbliższej sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się 20 grudnia. Harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy wielolokalowej na 2024 rok zostanie niezwłocznie opublikowany na stronie gminy oraz w kolejnym numerze Biuletynu.

Stawka bez zmian

W gminie Konstancin-Jeziorna od lat obowiązuje ta sama stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynosi ona 36 zł miesięcznie od osoby. Segregacja na pięć frakcji jest obowiązkowa dla wszystkich. Ci, którzy się z niej nie wywiązują, muszą się liczyć z tzw. opłatą podwyższoną. Miesięcznie to 72 zł od osoby. Przypominamy, że odpady z zabudowy jednorodzinnej odbierane są w godz. 7.00–20.00. Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję lub pozostawić w otwartej altanie w osi ogrodzenia w wyznaczonym dniu odbioru do godz. 7.00. Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po planowanej dacie ich odbioru do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. 22 484 24 22–23, mailowo na adres: odpadyatkonstancinjeziorna [dot] pl (odpady[at]konstancinjeziorna[dot]pl) lub poprzez bezpłatną aplikację Evenio.

Punkt zbiórki odpadów

Niezmiennie mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą korzystać z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43C. Można do niego dostarczać posegregowane odpady, w tym wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, opony, tekstylia, niebezpieczne oraz elektroodpady. Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

Reklamacje

Przypominamy! Reklamacje, dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady, należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po planowanej dacie ich odbioru do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. 22 484 24 22–23, mailowo na adres: odpadyatkonstancinjeziorna [dot] pl (odpady[at]konstancinjeziorna[dot]pl) lub poprzez bezpłatną aplikację Evenio.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/harmonogram-odbioru-odpadow