Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Mieć choć chwilę dla siebie, by dalej się opiekować

Mieszkający w gminie Konstancin-Jeziorna członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc jest oferowana w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. 

„Opieka wytchnieniowa” jest programem rządowym. Powstał, by odciążyć członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami od codziennych, często niełatwych obowiązków przy jednoczesnym zapewnieniu czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W 2024 r. ponownie będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie – w najbliższych tygodniach ruszy nabór wniosków. Program skierowany jest do osób, które na co dzień się opiekują dziećmi do ukończenia 16. roku życia, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wsparcie ma formę doraźnej, czasowej pomocy poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w ramach pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę takim osobom. Dzięki temu opiekunowie zyskają czas dla siebie. Będą mogli m.in. załatwić sprawy urzędowe, udać się do lekarza czy choćby pójść na spacer lub do kina. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zainteresowani skorzystaniem z takiej formy wsparcia mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni z Zespołu ds. Pierwszego Kontaktu (parter, pokój nr 5) pod nr. tel. 22 756 34 84 wew. 22. 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/miec-choc-chwile-dla-siebie-dalej-sie-opiekowac