Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Pomoc dla producentów kukurydzy, ostatnie dni na złożenie wniosku

www.gov.pl

Tylko do czwartku (29 lutego) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc dla producentów kukurydzy poszkodowanych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną w Ukrainie. W ostatnim dniu naboru biuro powiatowe w Górze Kalwarii będzie czynne do ostatniego interesanta.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy zajmujący się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Do wniosku nie trzeba załączać dokumentów potwierdzających jej sprzedaż.

Wysokość pomocy

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej dla województwa mazowieckiego 700 zł. Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski do 29 lutego

Rolnicy z gminy Konstancin-Jeziorna, zamierzający skorzystać z pomocy, powinni złożyć stosowny wniosek do biura powiatowego ARiMR w Górze Kalwarii (ul. Rybie 8). Można to zrobić: osobiście lub przez pełnomocnika; przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platform ePUAP i mObywatel. Termin mija w najbliższy czwartek (29 lutego). W ostatnim dniu naboru biuro będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 22.00 lub do ostatniego interesanta. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/pomoc-dla-producentow-kukurydzy-ostatnie-dni-na-zlozenie-wniosku