Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Wielomilionowe nakłady na lepsze i bezpieczniejsze drogi w gminie

Ostatnie lata to czas poprawy gminnej infrastruktury drogowej, z której codziennie korzystają mieszkańcy. Ulice nie tylko zyskały nowy wygląd, ale przede wszystkim stały się bezpieczniejsze dla ich użytkowników. W latach 2011–2023 nakłady finansowe na ten cel wyniosły łącznie ponad 104 mln zł.

Posiadanie sieci dobrych i bezpiecznych dróg, połączonych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi, to warunek rozwoju każdej gminy w Polsce, jak i zadowolenia jej mieszkańców. Władze samorządowe gminy Konstancin-Jeziorna systematycznie inwestują w poprawę infrastruktury drogowej.

Ogromne środki

Dzięki znacznym nakładom finansowym zniszczone jezdnie uzyskują równą nawierzchnię, zwiększa się płynność ruchu, a co za tym idzie – poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zmiany te mają również pozytywny wpływ na regionalny rozwój gospodarczy. W latach 2011–2023 łączna wysokość środków przeznaczonych na poprawę gminnej infrastruktury drogowej wyniosła ponad 104,1 mln zł. – To ogromne środki, które zainwestowaliśmy dla dobra naszej społeczności – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Chociaż zdaję sobie sprawę, że jeszcze sporo jest do zrobienia.

Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na remonty nawierzchni bitumicznych, budowę nowych i przebudowę tych już istniejących dróg, ale także chodników czy miejsc parkingowych. Są w tym też ujęte koszty realizacji stałych zadań prowadzonych przez Wydział Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, a więc m.in.: remontów cząstkowych nawierzchni drogowych z elementów betonowych, równanie i profilowanie dróg gruntowych czy remonty przepustów i rowów.

Dla mieszkańców

Na realizację niektórych inwestycji konstanciński samorząd pozyskał środki zewnętrzne. Tak było na przykład w przypadku budowy ul. Powsińskiej w Bielawie. Z Rządowego Funduszu Polski Ład gmina otrzymała ponad 8,9 mln zł. – Warto podkreślić, że nasze działania koncentrowały się na poprawie infrastruktury nie tylko w mieście, ale również w sołectwach, i obejmowały wiele nawet krótkich odcinków dróg – dodaje burmistrz. – Wszystko dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa codziennego życia naszych mieszkańców.

Poniższe dane najlepiej odzwierciedlają skalę gminnych inwestycji drogowych.

Wykaz inwestycji drogowych przeprowadzonych w latach 2011–2023

Rok 2011 – wartość: ponad 4,6 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 63 269,42 zł 
  • Wykonanie brakujących zjazdów do posesji przy ul. Henryka Sienkiewicza w Konstancinie-Jeziornie.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 3 226 400,49 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Wiejska, ul. Przyjacielska, ul. Grzybowa, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Wschodnia, ul. Kornela Ujejskiego, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Topolowa, ul. Zaleśna, ul. Kołobrzeska, ul. Piasta, ul. Wągrodzka, ul. Pańska, ul. Wesoła, ul. Adama Mickiewicza;
  • Bielawa: ul. Ścienna, ul. Powsińska;
  • Kierszek: ul. Działkowa.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 340 489,40 zł
Rok 2012 – wartość: ponad 6,6 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 2 718 450,19 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: przebudowa ul. Jana Matejki (od ul. Józefa Piłsudskiego do Parku Zdrojowego), ul. Strumykowej oraz budowa ul. Jaworowskiej (od ul. Piasta do ul. Bolesława Prusa) i ul. Ireneusza Wierzejewskiego.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 2 391 150,00 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Juliusza Słowackiego (cz. 2), ul. Ceglana, ul. Spokojna, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Modrzewiowa, ul. Jałowcowa, ul. Jodłowa, ul. Władysława Broniewskiego (cz. 2), ul. Chylicka (od ul. Akacjowej do ul. Grzybowej), ul. Grodzka (od ul. Wiejskiej do ul. Piaskowej) ul. Czysta, ul. Szkolna, łącznik od ul. Wilanowskiej, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Szpitalna, ul. Jasiowa, ul. hetm. Stefana Czarnieckiego, ul. Potulickich;
  • Czarnów: ul. Partyzantów;
  • Kępa Okrzewska: ul. Sągi.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 511 721,35 zł
Rok 2013 – wartość: ponad 6,9 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 4 362 457,38 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: przebudowa ul. Piasta (od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Sanatoryjnej), ul. Jagiellońskiej (od ul. Józefa Piłsudskiego do Ireneusza Wierzejewskiego), ul. Stefana Batorego (od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Piotra Skargi), budowa ul. Zaułek, ul. Stawowej, ul. Koziej, ul. Niskiej, ul. Górnej oraz sięgacza z ul. Kazimierza Pułaskiego 21–23; wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej na ul. Mirkowskiej.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 1 280 093,05 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Fryderyka Chopina, ul. Kasztanowa, ul. Bielawska, droga wewnętrzna na osiedlu Grapa;
  • Drogi gminne: Cieciszew–Kawęczyn, Obórki–Okrzeszyn, w Kawęczynie, Łęgu i Gassach
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 273 979,48 zł
Rok 2014 – wartość: ponad 7,4 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 3 118 268,27 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: przebudowa ul. Piasta (od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Stefana Żeromskiego), ul. Jagiellońskiej (od ul. Stefana Batorego do ul. Od Lasu), ul. Stefana Batorego (od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej).
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 1 916 457,76 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Klonowa, ul. Kazimierzowska, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Deotymy, ul. Bielawska, ul. Mariana Jaworskiego;
  • Bielawa: ul. Powsińska;
  • Drogi gminne: Obórki–Okrzeszyn, Ciszyca–Kliczyn, w Łęgu, Obórkach, Ciszycy, na osiedlu Obory
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 2 365 454,23 zł
Rok 2015 – wartość: ponad 9,5 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 5 120 328,74 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: przebudowa ul. Jana Matejki (od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Jana Sobieskiego), ul. Jagiellońskiej (od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Stefana Żeromskiego), ul. Miriama Przesmyckiego.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 2 562 860,81 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Leszczynowa, ul. Letnia, ul. Klonowa, ul. Wiśniowa, ul. Literatów, ul. Adama Mickiewicza, ul. Bielawska (od ul. Rynkowej do ul. Mirkowskiej);
  • Bielawa: ul. Makowa;
  • Drogi gminne: w Ciszycy, w Kępie Okrzewskiej (ul. Sągi, droga od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy Warszawy), ciąg ulic w Słomczynie.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 819 706,87 zł
Rok 2016 – wartość: ponad 7,6 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 3 915 987,28 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: budowa ul. Piotra Skargi, ul. Wąskiej, ul. Zakopane oraz mostu w Opaczy.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 2 257 140,26 zł
  • Konstancin-Jeziorna: sięgacz ul. Wierzbnowskiej, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Biedronki, ul. Uzdrowiskowa, ul. Wrzosowa, ul. Mikołaja Kopernika (od ul. Wilanowskiej do ul. Literatów), ul.  Kołobrzeska (między posesjami nr 52–54), ul. Jaśminowa, ul. Bielawska, ul. Pocztowa (bis), ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego (fragment przy ul. Źródlanej);
  • Drogi gminne: w Okrzeszynie, Kępie Okrzewskiej, Łęgu, Opaczy (drogi wewnętrzne), Gassach, Piaskach
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 482 203,00 zł
Rok 2017 – wartość: ponad 10,3 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 6 918 111,97 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: budowa ciągu pieszo-rowerowego (od ul. Elektrycznej do jazu na rzece Jeziorce), kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorkę w Parku Zdrojowym, ul. Kasztelańskiej, ul. Jagiellońskiej (od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Stefana Batorego), ul. Kolejowej oraz przebudowa ul. Saneczkowej.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 1 763 635,51 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Juliusza Słowackiego, ul. Sadowa;
  • Borowina: ul. Poziomkowa;
  • Drogi gminne: w Okrzeszynie, Czernidłach, Kępie Okrzewskiej, Habdzinie.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 660 431,84 zł
Rok 2018 – wartość: ponad 5,1 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 1 500 508,00 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: przebudowa ul. Królowej Bony, ul. Dąbrówki i ul. Kolejowej.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 2 474 015,62 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Oborska, ul. Leśna, ul. Złotej Wilgi, ul. Szpitalna (od ul. Kościelnej do ul. Granicznej), ul. Piaseczyńska (pomiędzy ul. Warszawską a ul. Skolimowską), remont chodnika wzdłuż ul. Skolimowskiej (DW 721)
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 196 560,83 zł
Rok 2019 – wartość: ponad 5,6 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 896 443,68 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: przebudowa ul. Grabowej (od ul. Cedrowej do ul. Jodłowej), ul. Królowej Marysieńki, ul. Królowej Jadwigi.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 2 724 212,64 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Jana Sobieskiego (od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Stefana Żeromskiego), ul. Słoneczna;
  • Droga gminna: w Łęgu.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 2 064 673,28 zł
Rok 2020 – wartość: ponad 3,9 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 708 420,00 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: przebudowa ul. Pogodnej, budowa ul. Józefa Hlebowicza.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 549 258,11 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Jasiowa, ul. hetm. Stefana Czarnieckiego (od ul. Wacława Gąsiorowskiego do ul. Potulickich), ul. Jaworowska;
  • Bielawa: ul. Bociania.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 2 672 608,34 zł
Rok 2021 – wartość: ponad 9,6 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 5 814 644,61 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: ul. hetm. Stefana Czarnieckiego (od ul. Potulickich do działki nr ewid. 98/1), ul. Piasta (odcinek między skrzyżowaniami z ul. Stefana Żeromskiego i ul. Jagiellońską), łącznik pomiędzy ul. Wojewódzką a ul. Rycerską;
  • Czarnów: ul. Rynek Czarnowski, ul. Rubinowa, ul. Kamienna, ul. Topazowa (odcinek między skrzyżowaniami z ul. Rynek Czarnowski i ul. Kamienną).
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 2 218 071,01 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Potulickich (od ul. Od Lasu do ul. Jana Karola Chodkiewicza), ul. Jaworowska (od ul. Potulickich do ul. Uzdrowiskowej), ul. Mikołaja Kopernika (od ul. Wilanowskiej do ul. Jana Sobieskiego), ul. Graniczna (odcinkami), ul. Deotymy (od ul. Jałowcowej do ul. Modrzewiowej), ul. Przyrzecze (od ul. Gdańskiej do wjazdu do Centrobudu), ul. Józefa Sułkowskiego (od ul. Rycerskiej do ul. Chylickiej), ul. Kołobrzeska (od ul. Kazimierza Pułaskiego do ul. Białostockiej), ul. Poprzeczna;
  • Drogi gminne: w Oborach, w Obórkach (modernizacja);
  • Parcela: ul. Podlaska;
  • Inne: remonty nawierzchni betonowych – chodnika przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie (od szaletu miejskiego do skrzyżowania z ul. Świetlicową) oraz nawierzchni parkingu przy ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie; nawierzchni placu na terenie Szkoły Podstawowej nr 6.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 626 401,07 zł
Rok 2022 – wartość: ponad 9,2 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 5 761 558,66 zł 
  • Konstancin-Jeziorna: budowa ul. Elektrycznej (od skrzyżowania z ul. Górną i ul. Szkolną), ul. Mostowej (między skrzyżowaniami z ul. Szpitalną i ul. Przebieg); przebudowa ul. Fryderyka Chopina (od skrzyżowania z ul. Długą);
  • Słomczyn: ul. Wagarowa.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 1 641 238,04 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Potulickich (od ul. Wareckiej do ul. Środkowej), ul. Toruńska, ul. Bartosza Głowackiego (od ul. Dolnej do posesji Kierszek 11 B), ul. Kołobrzeska (od ul. Chylickiej do wjazdu na „Twoje Osiedle”), ul. Bociania (od poesji nr 33 do ul. Makowej w Bielawie);
  • Bielawa: ul. Okrężna;
  • Obórki: droga gminna nr 900032W (od torów kolejowych do posesji nr 153).
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 1 851 467,76 zł
Rok 2023 – wartość: ponad 17,4 mln zł
 • Budowy lub przebudowy dróg – wartość: 13 002 397,42 zł 
  • Bielawa: ul. Powsińska;
  • Czarnów: ul. Topazowa T-1 (między ul. Topazową T-2 a ul. Diamentową), ul. Topazowa T-2 (między ul. Topazową T-1 i ul. Kamienną), ul. Bazaltowa (między ul. Topazową T-2 i ul. Diamentową), ul. Diamentowa.
    
 • Remonty nawierzchni (nakładki asfaltowe) – wartość: 2 094 552,28 zł
  • Konstancin-Jeziorna: ul. Potulickich (od ul. Środkowej do ul. Chylickiej), ul. Świerkowa, ul. Podlaska
   (od ul. Grzybowskiej do Cieciszewa), ul. Józefa Sułkowskiego, ul. Śniadeckich, ul. Wczasowa;
  • Drogi gminne: w Kępie Oborskiej (nr ew. 30), w Łęgu (nr ew. 442/3), w Oborach (nr ew. 30);
  • Inne: remont nawierzchni betonowej na terenie OSP Czernidła.
    
 • Stałe zadania* i dokumentacje projektowe – wartość: 2 324 899,86 zł
Objaśnienie

*) Stałe zadania: cząstkowe naprawy nawierzchni betonowych i bitumicznych, równanie i profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, projekty organizacji ruchu, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remont przepustów i rowów.

 Zadania projektowe rozbudowy dróg

Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji
 • rozbudowa/przebudowa ul. Śnieżnej w Słomczynie – 207 685 zł,
 • rozbudowa ul. Żwirowej w Słomczynie – 295 815 zł,
 • rozbudowy ul. Grzybowskiej w Parceli – 243 540 zł,
 • rozbudowy drogi 3KDL w Ciszycy – 169 000 zł,
 • budowy drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie – 196 185 zł,
 • rozbudowy ul. Podlaskiej w Parceli i Cieciszewie – 324 720 zł,
 • rozbudowy i przebudowy dróg w zakresie budowy i wyznaczania ścieżek rowerowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Stefana Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie – 258 300 zł.

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/tak-sie-zmienila-gmina-2010-2023/wielomilionowe-naklady-na-lepsze-i-bezpieczniejsze-drogi-w