Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Grant dla gminy na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa

Konstancin-Jeziorna otrzyma 850 tys. zł na podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w magistracie. Wsparcie finansowe przyznano w ramach rządowego programu „Cyberbezpieczny Samorząd” i zostanie przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowań. Wkład własny gminy to blisko 200 tys. zł. 

„Cyberbezpieczny Samorząd” to konkurs organizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027”. Gmina Konstancin-Jeziorna znalazła się w gronie samorządów, które otrzymają wsparcie finansowe na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 850 tys. zł. Umowę o powierzeniu grantu podpisano na początku kwietnia.

Pozyskane środki pozwolą na zakup specjalistycznych urządzeń i oprogramowań. Chodzi m.in. o serwery HA, macierz dyskową, urządzenia do wykonywania oraz składowania danych i kopii zapasowych, a także system antywirusowy zabezpieczający stacje robocze. Ponadto zostanie zaktualizowana dokumentacja cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego i przeprowadzony audyt. W planach są też szkolenia dla pracowników magistratu podnoszące ich kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa. A wszystko po to, aby ujednolicić i unowocześnić infrastrukturę urzędową, zabezpieczyć punkty wrażliwe obecnej sieci oraz skutecznie wzmocnić w jednostce cyfrową odporność na zagrożenia.

Całkowita wartość projektu to 1 049 381,99 zł, z czego 199 381,99 zł stanowi wkład własny gminy Konstancin-Jeziorna. 

Loga: Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa, także flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

 


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/grant-dla-gminy-na-wzmocnienie-cyberbezpieczenstwa