Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Konsultacje społeczne projektu gazociągu relacji Karczew–Gassy

Miejscowości Gassy i Karczew połączy gazociąg wysokiego ciśnienia. W związku z planowaną inwestycją spółka Gaz-System zaprasza na konsultacje społeczne. Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 6 maja w godz. 15.00–18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.  

Spółka Gaz-System planuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Karczew–Gassy o długości około 2 km i średnicy 400 mm. Efektem inwestycji, realizowanej w ramach programu „Budowa i modernizacja infrastruktury gazowej składającej się na nową koncepcję zasilania aglomeracji warszawskiej”, będzie bezpieczna i nowoczesna infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego. Umożliwi to zwiększony i stabilny przesył paliwa naturalnego do obecnych i przyszłych odbiorców.

Spotkanie w ratuszu

W związku z inwestycją planowane są konsultacje społeczne. Z inicjatywy spółki Gaz-System odbędą się one 6 maja 2024 r. w godz. 15.00–18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane trasy, zakres i harmonogram projektowanego gazociągu. Inwestor przedstawi także podstawy prawne realizacji inwestycji oraz procedury wypłaty odszkodowań. A te przysługują m.in. za:

  • zajęcie nieruchomości na okres budowy;
  • szkody powstałe w trakcie prac;
  • utratę pożytków, np. zniszczone plony, ograniczone dopłaty Unii Europejskiej;
  • zmniejszenie wartości nieruchomości;
  • ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w strefie kontrolowanej.

oraz z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

Adresaci konsultacji

Konsultacje są dedykowane wszystkim interesariuszom inwestycji. W szczególności ich adresatami są właściciele nieruchomości, przez tereny których będzie przebiegała planowana trasa gazociągów. Uczestnicy będą obsługiwani według kolejności przybycia na spotkanie. Szczegółowe informacje na temat inwestycji dostępne są na stronie internetowej www.gaz-system.pl oraz ulotce informacyjnej (do pobrania poniżej).


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/konsultacje-spoleczne-projektu-gazociagu-relacji-karczew-gassy