Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Rezerwaty przyrody

W okolicy Konstancina-Jeziorny znajduje się 6 rezerwatów przyrody (Łyczyńskie Olszyny, Łęgi Oborskie, Obory, Skarpa Oborska, Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie), obszar Natura 2000 (w Dolinie Środkowej Wisły) i park krajobrazowy (Chojnowski Park Krajobrazowy).


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/page/rezerwaty-przyrody