Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Nowa Wilejka (Litwa)

Kościół św. Kazimierza (fot. Starostwo Nowa Wilejka)

Umowa partnerska Konstancina-Jeziorny z Nową Wilejką została podpisana 20 marca 2009 r. Uroczyście sygnowali ją ówcześni włodarze miast: Jurijus Gridiuško i Marek Skowroński. Obejmuje ona współpracę w zakresie kultury, oświaty, sport i pomocy społecznej.

  • Położenie: wschodnia dzielnica Wilna położona w dolinie rzeki Wilejki
  • Obszar: 39,3 km kw.
  • Ludność: ok. 39 tys. mieszkańców

Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/miasta-partnerskie/nowa-wilejka-litwa