Konstancin-Jeziorna

Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)


Ptasia grypa – wojewoda apeluje

Ptasia grypa jest wysoce zaraźliwa

Na Mazowszu ogniska grypy ptaków (HPAI) stwierdzono w kilku gospodarstwach rolnych w powiecie żuromińskim. Jest to choroba szybko rozprzestrzeniająca się oraz wysoce zjadliwa dla drobiu, w związku z tym, Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki, wystosował apel do starostów oraz hodowców, właścicieli drobiu i pracowników ferm.

Zminimalizować ryzyko

Wojewoda prosi samorządowców m.in. o „podjęcie działań mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby z miejsc, w których wyznaczono ognisko oraz obszary z ograniczeniami, a także na terenie całego województwa”. Z kolei do hodowców apeluje o „zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa”. Niezbędne jest także przestrzeganie przez nich zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. 

Ważne zasady

Zgodnie z jego zapisami hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa;
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem – zarówno dzikim, jak i z drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych;
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym;
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika;
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

  • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Nie ma zagrożenia dla ludzi

Każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji – lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8/ nie jest niebezpieczny dla ludzi.


Adres źródłowy: https://www.konstancinjeziorna.pl/news/gmina/ptasia-grypa-wojewoda-apeluje