Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kandydaci do Rady Seniorów II kadencji

Dwanaście osób kandyduje do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna drugiej kadencji. Mieszkańcy w wieku 60+ wybiorą swoich przedstawicieli na spotkaniu wyborczym, które odbędzie się w piątek, 15 lutego. Początek głosowania o godz. 15.00.

Lista kandydatów

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zakończył nabór kandydatów do Rady Seniorów. Do magistratu wpłynęło łącznie 12 zgłoszeń, wszystkie pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Poniżej publikujemy listę imienną (w porządku alfabetycznym) kandydatów wraz z krótkim biogramem każdego z nich. 

1) BIERNACKI Witold
lat 70; zam. Konstancin-Jeziorna; emeryt; od 2 lat przewodniczący, a od 8 lat członek zarządu Koła Seniora nr 24 na os. Grapa w Konstancinie-Jeziornie; społecznik.

2) BŁESZYŃSKA Danuta Maria
lat 68; zam. Konstancin-Jeziorna; magister ekonomii; były pracownik przedsiębiorstwa handlu zagranicznego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; od 2011 r. działa w kole emerytów i klubie j. niemieckiego; słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku; przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.

3) ŁUSZCZYŃSKA Celina
lat 64; zam. Czernidła; od 12 lat przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Czernidła; przez 20 lat była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich; społecznik; wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.

4) MATEJAK Maria
lat 70; zam. Cieciszew; technik laborant; przez 30 lat pracowała w Warszawskich Zakładach Papierniczych w Konstancinie-Jeziornie; angażuje się w pomoc potrzebującym; członkini Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.  

5) MRÓWKA Anna
lat 71; zam. Konstancin-Jeziorna; członkini Koła Seniora na os. Mirków, w którym przez 4 lata była w zarządzie; organizatorka życia kulturalnego seniorów i inicjatorka założenia grupy „Pogodna Jesień”; członkini Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.  

6) PINDELSKA Wanda
lat 72; zam. Słomczyn; przez ponad 30 lat pracowała jako listonosz; członkini Koła Seniora nr 15 w Słomczynie; społecznik; wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; członkini Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.

7) ROGALSKI Przemysław
lat 75; zam. Cieciszew; emeryt; członek Koła Seniora w Cieciszewie; czynny uczestnik życia społecznego Cieciszewa i ościennych miejscowości; członek Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.

8) SENDOR Teresa
lat 68; zam. Konstancin-Jeziorna; wykształcenie ekonomiczne; społecznik; współwłaścicielka prywatnej firmy z branży instalacyjno-sanitarnej; od 19 lat członkini Klubu Rotary International – obecnie sekretarz Klubu Rotary Warszawa Konstancin; inicjatorka i współorganizatorka Europejskiego Dnia Sąsiada Mieszkańców Osiedla Od Lasu.

9) SIEMIĄTKOWSKA Krystyna
lat 67; zam. Słomczyn; od 22 lat pracownik administracyjny w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie (sekretarz szkoły); członkini Koła Seniora nr 15 w Słomczynie; członkini Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.

10) SKONECKI Marek
lat 66; zam. Konstancin-Jeziorna; emeryt; absolwent Politechniki Warszawskiej; magister inżynier transportu; angażuje się w działalność społeczną w gminnym kole wędkarskim.

11) SZEWCZYK Marek
lat 68; zam. Konstancin-Jeziorna; przewodniczący koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mirkowie; wiceprzewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Oddział Warszawa Mokotów; społecznik; członek Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.

12) ZWOLIŃSKA Bożena
lat 68; zam. Konstancin-Jeziorna; wykształcenie wyższe; emerytowana: nauczycielka, pedagog, dyrektor szkoły i wizytator oświaty; była kurator sądowy i radna Rady Miejskiej, aktualnie – sekretarz zarządu Koła Seniora nr 10 oraz przewodnicząca koła emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego; członkini Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna I kadencji.

Wybory - 15 lutego

Wybory członków do Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna odbędą się na zebraniu w piątek, 15 lutego w godz. 15.00-18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie.

Czynne i bierne prawo wyborcze

Przypominamy! Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna, która najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie ukończyła 60 lat i będzie obecna na zebraniu. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. 

Zasady głosowania

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna, każdy uczestnik zebrania, posiadający czynne prawo wyborcze, może wskazać na karcie wyborczej nie więcej niż 15 kandydatów do rady. Jednak 15 lutego mieszkańcy będą mogli zagłosować maksymalnie na 12 osób (tylu jest kandydatów). W przypadku zaznaczenia większej liczby, karta do głosowania będzie nieważna. W skład rady wejdzie nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 osób, w tym przypadku - 12.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2019-02-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer