Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Co to jest inicjatywa lokalna?

Inicjatywa lokalna stanowi jedną z form współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego z mieszkańcami. Jej celem jest wspólne zrealizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na przedsięwzięcie, które jest istotne dla ich okolicy, mogą złożyć wniosek do Jednostki Samorządu Terytorialnego o jego finansowe wsparcie.

Zasady współpracy mieszkańców i Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach inicjatywy lokalnej określa:

  • ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (D. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm., art. 19b-h),
  • UCHWAŁA NR 51/VIII/5/2019RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  • ZARZĄDZENIE NR 121/VIII/2019 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 15 maja 2019 r.
    w sprawie regulaminu rozpatrywania i oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w gminie Konstancin-Jeziorna

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2016-05-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer