Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje projektu uchwały

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na uwagi czekamy do 12 lutego, do godz. 15.00.

Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi lub opinie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (do pobrania poniżej) należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) w terminie od 31 stycznia do 12 lutego br., do godz. 15.00:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
    (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna);
  • bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Piaseczyńska 77, hol główny);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl.

Inicjatywa lokalna stanowi jedną z form współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego z mieszkańcami. Jej celem jest wspólna realizacja zadań publicznych, w szczególny sposób promując bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców. W gminie Konstancin-Jeziorna ta forma współpracy funkcjonuje od 2012 roku. Na przestrzeni lat ukazał się bogaty materiał dotyczący orzecznictwa i interpretacji przepisów w tym zakresie, m.in. Regionalnych Izb Obrachunkowych, zaleceń Najwyższej Izby Kontroli. Także praktyczna współpraca urzędu z mieszkańcami przy realizacji inicjatywy lokalnej, na podstawie obowiązującej uchwały, ukazała potrzebę wprowadzenia zmian. 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały uwzględniają wymogi ustawowe, w tym precyzują szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały i zgłaszania swoich opinii.

Do pobrania:

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2019-01-31

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer