Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wskazówki przy tworzeniu wniosku

Jak poprawnie przygotować wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej? Co powinien zawierać taki dokument? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te, i wiele innych pytań.

O tym pamiętaj

Rozpoczynając pracę przy opracowywaniu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wnioskodawca powinien określić cel jaki chce osiągnąć poprzez zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia. Powinien również odpowiedzieć na następujące pytania:

 • dlaczego planowane przedsięwzięcie jest ważne dla społeczności lokalnej,
 • jakie korzyści dla społeczności lokalnej przyniesie realizacja tego przedsięwzięcia,
 • jak liczna jest społeczność lokalna, do której jest kierowane zadanie.

Przygotuj informacje

Następnie wnioskodawca powinien przygotować następujące informacje:

 1. określenie potrzeby, problemu istotnego dla społeczności lokalnej,
 2. znalezienie pomysłu na rozwiązanie problemu, zaspokojenie potrzeby,
 3. opisanie pomysłu i nadanie mu nazwy,
 4. opracowanie kalkulacji planowanego przedsięwzięcia, w tym:
  • oszacowanie wkładu finansowego gm. Konstancin-Jeziorna – tzn. jakie materiały, usługi są konieczne do realizacji przedsięwzięcia oraz jakie środki finansowe należy przeznaczyć na ich zakup,
  • określenie wkładu grupy inicjatywnej, w tym:
  • wkład finansowy – materiały i usługi do zakupu przez grupę inicjatywną konieczne do realizacji przedsięwzięcia; wartość wkładu finansowego należy oszacować w zł.,
  • wkład rzeczowy – rzeczy (materiały, narzędzia) będące w posiadaniu grupy inicjatywnej, które będą wykorzystane w realizacji przedsięwzięcia,
  • praca społeczna – liczba osób, które będą zaangażowane w zadanie; liczba godzin, które przepracują osoby zaangażowane w przedsięwzięcie i charakter wykonanej pracy; należy oszacować w zł wartość pracy, która będzie wykonana jako „praca społeczna”,
 5. przygotowanie listy osób, które będą zaangażowane w realizację zadania - imię i nazwisko, adres,
 6. wybranie osoby lub osób, które będą reprezentowały wnioskodawcę w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz będą upoważnione do podpisania umowy.

Rzetelne opracowanie ww. danych przez wnioskodawcę jest bardzo ważne przy ocenie wniosku i ma istotny wpływ ma jego przyjęcie.

Autor: Arkadiusz Jaskółowski

2016-05-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer