Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Aktualności

Trwa nabór do komisji konkursowej

2019-09-03

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ratownictwa i ochrony ludności, integracji społecznej i ochrony środowiska. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września, do godz. 16.00.

więcej

Trwa nabór do komisji konkursowej

Konkurs dla organizacji pozarządowych

2019-08-22

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej i kultury. Nabór projektów trwa do 13 września br., do godz. 15.00.

więcej

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Komisja konkursowa - nabór

2019-09-03

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja, do godz. 15.00.

więcej

Komisja konkursowa - nabór

Gmina przyznała dotacje dla organizacji i stowarzyszeń

2019-03-28

Gmina Konstancin-Jeziorna przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej oraz kultury i sztuki. W tej edycji konkursu do stowarzyszeń i fundacji trafi ponad 71 tys. zł.

więcej

Gmina przyznała dotacje dla organizacji i stowarzyszeń

Spotkanie w sprawie programu dotacyjnego Niepodległa

2019-02-20

Wojewoda Mazowiecki zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”, które odbędzie się 26 lutego o godz. 10.30 Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Uwaga! Obowiązują zapisy.

więcej

Spotkanie w sprawie programu dotacyjnego Niepodległa

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

2019-02-19

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego, do godz. 15.00.

więcej

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

2019-02-14

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Otwarty konkurs ofert dla NGO

2019-02-05

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej i kultury. Nabór projektów trwa do 28 lutego, do godz. 15.00.

więcej

Otwarty konkurs ofert dla NGO

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer