Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Archiwum

Złóż wniosek o dofinansowanie projektu

Złóż wniosek o dofinansowanie projektu

2019-02-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs, którego celem są działania na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych. Nabór projektów prowadzony będzie od 28 grudnia 2018 r. do 16 stycznia 2019 r.

więcej

Nabór wniosków do rządowego Programu Klub

Nabór wniosków do rządowego Programu Klub

2018-12-08

Do 15 marca 2019 r. kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Klub – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na realizację projektów 40 mln zł.

więcej

Rządowy otwarty konkurs ofert

Rządowy otwarty konkurs ofert

2018-12-08

Do 21 grudnia br. można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do wzięcia jest 40 mln zł.

więcej

Muzyka jest dobra na wszystko

Muzyka jest dobra na wszystko

2018-11-07

Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „CONSTANS 2010” zaprasza w piątek, 9 listopada do OSP Czernidła na spotkanie ze znanym wokalistą Andrzejem Rybińskim.

więcej

Sto lat niepodległości

Sto lat niepodległości

2018-11-07

Zachęcamy do udziału w warsztatach wyobraźnie historycznej pt. „Sto lat niepodległości", które odbędą się w poniedziałek, 12 listopada w konstancińskim Parku Zdrojowym.

więcej

Program współpracy przyjęty

Program współpracy przyjęty

2018-10-25

Rada Miejska uchwaliła Program współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. To jeden z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji programu współpracy z NGO

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji programu współpracy z NGO

2018-10-01

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

więcej

Konsultacje programu współpracy z organizacjami

Konsultacje programu współpracy z organizacjami

2018-09-18

Od 17 do 28 września br. Urząd Miasta i Gminy prowadzi konsultacje projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania ewentualnych uwag.

więcej

Wyniki drugiego konkursu ofert

Wyniki drugiego konkursu ofert

2018-09-11

Gmina Konstancin-Jeziorna przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu m.in. kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej oraz kultury i sztuki.

więcej

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer