Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundacja Inkubator Innowacji

ul. Wierzbnowska 72 L, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 503 012 957
e-mail: kamila@kaszkiel.pl
strona www: inkubatorinnowacji.org

Prezes zarządu fundacji: Łukasz Teofilak


Cel działania organizacji: 

 • rozwój innowacji społecznych; 
 • wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce i gospodarce w Polsce; 
 • działania na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospodarki RP; 
 • wspieranie i inicjowanie aktywności społecznej oraz pomoc w rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce; 
 • budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki; 
 • rozwój ekonomii społecznej; 
 • przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój kapitału ludzkiego; 
 • rozwój przedsiębiorczości; 
 • integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji społecznej i zawodowej: migrantów i uchodźców, mniejszości kulturowych, etnicznych, seksualnych lub religijnych w Polsce i na świecie;
 • prowadzenie edukacji globalnej i rozwojowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, indywidualnych konsultacji i innych form edukacji dla rożnych grup społecznych i zawodowych; 
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 
 • działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, oparta na współpracy trójsektorowej angażującej organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i administrację publiczną; 
 • wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii i promocji agroturystyki; 
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska oraz promowanie postaw ekologicznych;
 • wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej; 
 • promocja i organizacja wolontariatu; prowadzenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu; współpraca z polonią i Polakami za granicą.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer