Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni Flow

ul. Mirkowska 39; 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 601 747 372
e-mail: sekretarz@aktywnaedukacja.pl

Prezes zarządu fundacji: Izabella Gorczyca


Cel działania organizacji:

  • inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji; 
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji; 
  • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych; 
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp; 
  • rozwój edukacji, oświaty i wychowania, nauki i kultury; 
  • umacnianie i upowszechnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 
  • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i przyrody, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 
  • animacja kultury, świadczenie pomocy na rzecz uzdolnionej młodzieży; 
  • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym oraz charytatywnym.

Autor: BKS

2016-10-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer