Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Fundacja św. Franciszka „Pomóż Zwierzętom - Naszym Małym Braciom”

ul. Podgórska 2, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 502 020 913
e-mail: azyl101@tlen.pl
strona www: 101kotow.pl

Prezes zarządu fundacji: Irena Jarosz


Cel działania organizacji: 

  • ochrona środowiska naturalnego przez humanitarne ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych na terenie działalności fundacji, w szczególności kotów i psów, drogą sterylizacji i kastracji; 
  • pomoc dla zwierząt bezdomnych przez dokarmianie i zapewnienie im opieki weterynaryjnej;
  • tworzenie i prowadzenie schronisk i przytulisk dla zwierząt; 
  • świadczenie pomocy na rzecz ludzi ubogich i zniedołężniałych przez wspieranie ich w sprawowaniu opieki nad zwierzętami; 
  • organizacja adopcji zwierząt oraz doradztwo w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi i bezdomnymi; 
  • podejmowanie akcji interwencyjnych w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, w razie potrzeby przy współpracy ze strażą miejską i policją; 
  • współpraca z organizacjami i osobami fizycznymi zajmującymi się upowszechnianiem humanitarnego stosunku do zwierząt; 
  • przeprowadzanie akcji propagandowych, informacyjnych i edukacyjnych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Autor: BKS

2016-10-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer