Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Stowarzyszenie Obywatelski Ruch na Rzecz Energii Jądrowej

Obory 19/5; 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: 794 515 105
e-mail: energiazatomu@interia.pl
strona www: energiazatomu.blog.pl

Przewodniczący zarządu stowarzyszenia: Jerzy Lipka

Cel działania organizacji: 

  • działanie na rzecz wybudowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej elektrowni jądrowych w celu uzyskania przez Polskę taniej i ekologicznie czystej energii elektrycznej, a także ciepła w dużych ilościach,
  • popieranie budowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej innych obiektów niezbędnych przy eksploatacji energetyki jądrowej jak składowiska odpadów radioaktywnych, placówki zaplecza badawczo-rozwojowego, a w dalszej kolejności również zakładów wzbogacania uranu,
  • działanie na rzecz badań i rozwoju nowych technologii w energetyce jądrowej w celu zwiększenia innowacyjności gospodarki i bardziej efektywnego wykorzystania uranu jako paliwa, a w dalszej kolejności także toru (cykl torowy),
  • działanie w celu zgodnego z zasadami ekonomii i ekologii wykorzystania własnych złóż uranu w elektrowniach jądrowych w przyszłości.

Autor: BKS

2016-10-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer