Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego

ul. Rycerska 13; 05-510 Konstancin-Jeziorna
tel.: 22 756 44 40; 503 633 188
e-mail: hanna@szaflik.pl; witkowska.maria@op.pl

Prezes zarządu stowarzyszenia: Czesława Gasik


Cel działania organizacji: Celem towarzystwa jest odbudowa, rekonstrukcja i zachowanie szczególnego charakteru uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Do osiągnięcia celów towarzystwo dąży poprzez:

  • współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej w zakresie - budownictwa, ochrony zabytków, ochrony środowiska oraz kultury i sztuki,
  • upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanej z dorobkiem Stefana Żeromskiego,
  • inspirowanie aktywnego udziału mieszkańców Konstancina-Jeziorny w życiu społeczno-kulturalnym miasta i gminy,
  • udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji na wniosek mieszkańców Konstancina-Jeziorny w sprawach związanych z celami towarzystwa,
  • uczestnictwo w kształtowaniu planów i programów rozwoju miasta i gminy,
  • tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego miłośników Konstancina-Jeziorny, a w szczególności w instytucjach kulturalnych i organizacjach społecznych działających na terenie miasta i gminy,
  • współpraca z organizacjami społecznymi, politycznymi i zawodowymi dla realizacji celów statutowych towarzystwa,
  • organizowanie działalności społeczno-kulturalnej, propagowanie celów towarzystwa.

Autor: BKS

2016-10-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer