Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nagród i wyróżnień za wyniki sportowe

Tagi: sport , nagrody , uchwała , gmina

Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Zarządzeniu nr 60/VIII/2021 ogłosił przeprowadzenie konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Uwagi lub wnioski do projektu uchwały i regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (stanowiącego załącznik do uchwały), mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Uwagi do konsultowanego projektu można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 60/VIII/2021, do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Gminy i Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,  ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (decyduje data wpływu).

Autor:

2021-04-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer