Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kontakt

Za koordynację bieżącej współpracy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi odpowiada:

Biuro Komunikacji Społecznej 
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
pok. nr 4, Tel: 22 484 24 45 lub 22 484 24 46
e-mail: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

Kierownictwo i pracownicy:

Zadania biura:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na zadania publiczne, zawieranie umów na dofinansowanie ze środków Gminy, obsługa otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez kluby sportowe i organizacje pozarządowe,
 • przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy oraz projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów zarządzeń Burmistrza Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
 • planowanie i realizacja budżetu Biura Komunikacji Społecznej oraz sprawozdawczość w ww. zakresie,
 • monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej gminy,
 • wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej w formie inicjatywy lokalnej,
 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć turystycznych o charakterze lokalnym,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród sportowych,
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Konstancińskim Domem Kultury i     gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego,
 • obsługa organizacyjno-techniczna Rady Seniorów Gminy Konstancin-Jeziorna.
 • wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora i Kopert życia.

Autor: Katarzyna Tusińska

2017-11-14

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer