Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Promocja wolontariatu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola  siedzibą w Nowej Iwicznej złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą Promocja wolontariatu jako alternatywa dla osób uzależnionych i wykluczonych z programem profilaktycznym dotyczącym uzależnień", w trybie art. 19 a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19 a ust 4 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może złożyć uwagi do ww. oferty.


Uwagi w formie pisemnej można zgłaszać do 12 marca 2019 r. w następujący sposób:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: mgolebiowska@konstancinjeziorna.pl,
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77,
  • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Autor: Magdalena Misiewicz

2019-03-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer