Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

2018-08-24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 23 sierpnia2018 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.754 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 732/VII/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze, podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na 21 października 2018 r.

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

2018-08-23

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podziale powiatu piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ich numerach,granicach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej dla Wyborów do Rady Powiatu Piaseczyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

więcej

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Komunikat ws. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych

2018-08-16

Komunikat z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

więcej

Komunikat ws. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych

Rozporządzenie ws. zarządzenia wyborów

2018-08-16

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

więcej

Rozporządzenie ws. zarządzenia wyborów

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych

2018-08-16

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. Liczba radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer