Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Biblioteka Publiczna

Godziny otwarcia:
poniedziałek–wtorek: 14.00–18.00
środa–czwartek: 13.00–17.00
piątek: 8.00–12.00

Biblioteka Główna (siedziba)
ul. Świetlicowa 1
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 484 25 52
e-mail: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl
strona internetowa: www.bibliotekakonstancin.pl

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek–wtorek: 14.00–18.00
  • środa–czwartek: 13.00–17.00
  • piątek: 8.00–12.00


Administracja biblioteki:

ul. Świetlicowa 1
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 484 25 52
e-mail: biuro@bibliotekakonstancin.pl

Dyrektor: Ewa Rewkowska
Zastępca dyrektora: Magdalena Pietras-Nalewczyńska


Godziny otwarcia:
poniedziałek–wtorek: 14.00–18.00
środa–czwartek: 13.00–17.00
piątek: 8.00–12.00


Godziny otwarcia:
poniedziałek–wtorek: 14.00–18.00
środa–czwartek: 13.00–17.00
piątek: 8.00–12.00


Godziny otwarcia:
poniedziałek–wtorek: 14.00–18.00
środa–czwartek: 13.00–17.00
piątek: 8.00–12.00


Godziny otwarcia:
poniedziałek–wtorek: 14.00–18.00
środa–czwartek: 13.00–17.00
piątek: 8.00–12.00Celem działalności Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania;
2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4. Popularyzacja czytelnictwa;
5. Sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej;
6. Współdziałanie z instytucjami kultury i oświaty na terenie Konstancina-Jeziorny;
7. Doskonalenie metod i form pracy w placówkach bibliotecznych;
8. Inne działania, wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej w Konstancinie-Jeziornie.

Autor: Magdalena Gołębiowska

2014-02-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer