Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
Telefon: 22 484 23 00 (centrala)
Fax: 22 484 23 09
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; sekretariat@konstancinjeziorna.pl

Urząd czynny jest:

Uwaga! Od 3 czerwca 2020 r. obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w biurze obsługi mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

  • poniedziałek: 9.00–17.00;
  • wtorekpiątek: 8.016.00.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Wydziały/biura/stanowiska Numer telefonu
Centrala 22 484 23 00 i nr wewnętrzny,
bezpośredni nr do wydziału/biura: 22 484 2X XX (gdzie XXX to nr wewnętrzny)
Kancelaria wew. 305–307
Sekretariat (burmistrz i zastępcy burmistrza) wew. 310
Sekretarz gminy wew. 314
Skarbnik gminy wew. 315
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr wew. 316–317
Audytor wewnętrzny wew. 318
Wydział Finansowy – Referat Podatków, Opłat i Egzekucji Administracyjnej wew. 320 – kierownik wydziału
wew. 321–322 – podatki teren miasta
wew. 323–324 – egzekucja administracyjna
wew. 325–326 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wew. 328 – podatek od środków transportowych
wew. 328 – podatek od osób prawnych
wew. 329–330 – podatki teren wsi
Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej wew. 337–339
Wydział Finansowy – Referat Budżetowy wew. 340 – kierownik wydziału, wew. 341–347
Urząd Stanu Cywilnego wew. 350 – kierownik urzędu, wew. 351 – z-ca kierownika
wew. 352–354 – ewidencja ludności
Wydział Dróg Gminnych wew. 360 – kierownik wydziału, wew. 361 – z-ca kierownika, wew. 362–363 i 487
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych wew. 370 – kierownik wydziału, wew. 371 – z-ca kierownika, wew. 372–374
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wew. 380 – kierownik wydziału, wew. 381 – z-ca kierownika, wew. 382–386
Wydział Planowania Przestrzennego wew. 390 – kierownik wydziału, wew. 391 – z-ca kierownika, wew. 392, 394–398 i 411
Wydział Inwestycji i Remontów wew. 400 – kierownik wydziału, wew. 401 – z-ca kierownika, wew. 402–403 i 405–409
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Technicznego Utrzymania Obiektów
wew. 404
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wew. 420 – kierownik wydziału, wew. 421 – z-ca kierownika, wew. 422–427
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia wew. 430 – kierownik wydziału, wew. 431–433
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej wew. 440 – kierownik wydziału, wew. 441–444
Biuro Komunikacji Społecznej wew. 445 – kierownik biura, wew. 446
Wydział Administracyjno-Gospodarczy wew. 450 – kierownik wydziału, wew. 451–455
Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP wew. 456
Biuro Rady Miejskiej wew. 460 – kierownik biura, wew. 461–462
wew. 463 – przewodnicząca Rady Miejskiej
Biuro Zamówień Publicznych wew. 480 – kierownik biura, wew. 481
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wew. 482 – kierownik biura, wew. 483
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej wew. 485–486
Straż Miejska (ul. Warszawska 32) 22 484 24 90 – komendant, 22 484 24 92 – z-ca komendanta, 22 484 24 91 – dyżurka
Biuro Zarządzania Kryzysowego
(ul. Warszawska 32)
22 484 24 98 – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
22 484 24 97 – inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego


Numery telefonów do pracowników poszczególnych wydziałów i biur dostępne są w zakładce: Samorząd/Struktura urzędu (link otwiera się w nowej karcie).

Autor: Patryk Siepsiak

2019-03-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer