Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
Telefon: 22 484 23 00 (centrala)
Fax: 22 484 23 09
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; sekretariat@konstancinjeziorna.pl

Uwaga! Od 28 października 2020 r. interesanci obsługiwani są w Biurze Obsługi Mieszkańców (w godz. 9.00–15.00) wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty:Ponadto w holu UMiG (wejście od ul. Kolejowej) ustawiona została skrzynka podawcza, do której interesanci mogą wrzucać wszelką korespondencję (dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna). Uwaga! Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie ich złożenia, proszone są o dołączenie do dokumentów takiej informacji. Należy w niej określić preferowaną formę potwierdzenia: telefoniczną, elektroniczną lub pisemną. 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Wydziały/biura/stanowiska Numer telefonu
Centrala 22 484 23 00 i nr wewnętrzny,

bezpośredni nr do wydziału/biura:

22 484 2X XX (gdzie XXX to nr wewnętrzny)
Kancelaria wew. 305–307
Sekretariat (burmistrz i zastępcy burmistrza) wew. 310
Sekretarz gminy wew. 314
Skarbnik gminy wew. 315
Zastępca Skarbnika gminy wew. 340
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr wew. 316–317
Audytor wewnętrzny wew. 318
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi:

Referat Podatków
wew. 327 – kierownik referatu
wew. 327 – podatek od środków transportu
wew. 321–322 – podatki teren miasta
wew. 328 – podatek od osób prawnych
wew. 329–330 – podatki teren wsi
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi:

Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi


wew. 320 – kierownik referatu i wydziału
wew. 323–324 – egzekucja administracyjna
wew. 325 i 449 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wew. 422–423 – odpady komunalne (reklamacje, kontrole)
wew. 326 – deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Biuro Informatyzacji wew. 337–339
Wydział Finansowy wew. 340 – kierownik wydziału
wew. 341–347
Urząd Stanu Cywilnego wew. 350 – kierownik urzędu
wew. 351 – z-ca kierownika
wew. 352–354 – ewidencja ludności
Wydział Dróg Gminnych wew. 360 – kierownik wydziału
wew. 361 – z-ca kierownika
wew. 362–363 i 487
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych wew. 370 – kierownik wydziału
wew. 371 – z-ca kierownika
wew. 372–374
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wew. 380 – kierownik wydziału
wew. 381 – z-ca kierownika
wew. 382–386
Wydział Planowania Przestrzennego wew. 390 – kierownik wydziału
wew. 391 – z-ca kierownika
wew. 392, 394–398 i 411
Wydział Inwestycji i Remontów wew. 400 – kierownik wydziału
wew. 401 – z-ca kierownika
wew. 402–403 i 405–409
Wieloosobowe Stanowisko
ds. Technicznego Utrzymania Obiektów
wew. 404
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wew. 420 – kierownik wydziału
wew. 421 – z-ca kierownika
wew. 422–427
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia wew. 430 – kierownik wydziału
wew. 431–433
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej wew. 440 – kierownik wydziału
wew. 441–444
Biuro Komunikacji Społecznej wew. 445 – kierownik biura
wew. 446
Wydział Administracyjno-Gospodarczy wew. 450 – kierownik wydziału
wew. 451–455
Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP wew. 456
Biuro Rady Miejskiej wew. 460 – kierownik biura
wew. 461–462
wew. 463 – przewodnicząca Rady Miejskiej
Biuro Zamówień Publicznych wew. 480 – kierownik biura
wew. 481
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wew. 482 – kierownik biura
wew. 483
Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej wew. 485–486
Straż Miejska
(ul. Warszawska 32)
22 484 24 90 – komendant
22 484 24 92 – z-ca komendanta
22 484 24 91 – dyżurka
Biuro Zarządzania Kryzysowego
(ul. Warszawska 32)
22 484 24 98 – inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
22 484 24 97 – inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego


Numery telefonów do pracowników poszczególnych wydziałów i biur dostępne są w zakładce: Samorząd/Struktura urzędu (link otwiera się w nowej karcie).

Autor: Patryk Siepsiak

2019-03-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer