Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna
Telefon: 22 484 23 00 (centrala)
Fax: 22 484 23 09
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; sekretariat@konstancinjeziorna.pl

Urząd czynny jest: poniedziałek: 9.00-17.00;
wtorek - piątek: 8.0-16.00

Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna
na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Wydziały/biura/stanowiska     
Numer telefonu  
Centrala 22 484 23 00 i nr wewnętrzny,
bezpośredni nr do wydziału/biura: 22 484 2X XX (gdzie XXX to nr wewnętrzny)

Kancelaria

wew. 305–307

Sekretariat

Kazimierz Jańczuk – burmistrz
Ryszard Machałek – I zastępca burmistrza
Dariusz Zieliński –   II zastępca burmistrza

wew. 310

Sekretarz gminy
Bożena Pindelska


wew. 314

Skarbnik gminy
Dariusz Lipiec


wew. 315

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

wew. 316–317

Audytor Wewnętrzny

wew. 318
Wydział Finansowy-Referat Podatków, Opłat
i Egzekucji Administracyjnej
wew. 320 – kierownik wydziału
wew. 321–322 – podatki teren miasta
wew. 323–324 – egzekucja administracyjna
wew. 325–326 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wew. 328 – podatek od środków transportowych
wew. 328 – podatek od osób prawnych
wew. 329–330 – podatki teren wsi

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury
Informacji Przestrzennej


wew. 337–339

Wydział Finansowy-Referat Budżetowy

wew. 340 – kierownik wydziału, wew. 341–347

Urząd Stanu Cywilnego

wew. 350 – kierownik urzędu, wew. 351 – z-ca kierownika
wew. 352–354 – ewidencja ludności

Wydział Dróg Gminnych

wew. 360 – kierownik wydziału, wew. 361 – z-ca kierownika, wew. 362–365

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

wew. 370 – kierownik wydziału, wew. 371 – z-ca kierownika, wew. 372–373

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wew. 380 – kierownik wydziału, wew. 381 – z-ca kierownika, wew. 382–386
Wydział Planowania Przestrzennego wew. 399 – informacja ogólna
wew. 390 – kierownik wydziału, wew. 391 – z-ca kierownika, wew. 392–398 i 411

Wydział Inwestycji i Remontów

wew. 400 – kierownik wydziału, wew. 401 – z-ca kierownika, wew. 402–409

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

wew. 420 – kierownik wydziału, wew. 421 – z-ca kierownika, wew. 422–428

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

wew. 430 – kierownik wydziału, wew. 431–433

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

wew. 440 – kierownik wydziału, wew. 441–444

Biuro Komunikacji Społecznej

wew. 445 – kierownik biura, wew. 446

Samodzielne Stanowisko Inspektora BHP

wew. 456

Biuro Rady Miejskiej

wew. 460 – kierownik biura, wew. 461–462
wew. 463 – Przewodnicząca Rady Miejskiej

Biuro Prawne

wew. 465–468

Biuro Zamówień Publicznych

wew. 480 – kierownik biura, wew. 481

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

wew. 482 – kierownik biura, wew. 483

Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

wew. 485–486
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

Straż Miejska


22 484 24 90 – komendant, 22 484 24 92 – z-ca komendanta, 22 484 24 91 – dyżurka

Biuro Zarządzania Kryzysowego

22 484 24 98 –inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
22 484 24 97 – inspektor ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Autor: Patryk Siepsiak

2019-03-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer