Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Cyfrowa szkoła

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” był realizowany w formie pilotażu od września 2012 do sierpnia 2013 roku, a jego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie edukacji oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

16 lipca 2012 r. Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie.

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” był realizowany w formie pilotażu od września 2012 do sierpnia 2013 roku, a jego celem było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie edukacji oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

Całkowita wartość projektu to 173.871,57 zł, w tym wartość dotacji rządowej wyniosła 139.987,00 zł.

W ramach projektu zostały zakupione:

• czterdzieści dwa przenośne komputery,

• szafka do przechowywania zakupionego sprzętu,

• urządzenie wielofunkcyjne,

• drukarka,

• cztery tablice interaktywne,

• system do zbierania i analizowania odpowiedzi,

• cztery projektory ogniskowe,

• dziewięć głośników,

• kontroler sieci WLAN,

• dwa punkty dostępowe WiFi,

• dwa projektory multimedialne.

Dzięki udziałowi w programie Zespół Szkół w Słomczynie uzyskał możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, nauczyciele zdobyli nowe umiejętności pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia, zaś uczniowie uzyskali nowe kompetencje w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi zarówno w zakresie zdobywania wiedzy, jak i stosowania ich w życiu codziennym.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer