Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budowa społeczeństwa informacyjnego

2 marca 2009 r. Rada Miejska Konstancina-Jeziorny przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Konstancin-Jeziorna do realizacji projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. 

5 sierpnia 2009 r. Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Województwem Mazowieckiem umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 Promocja gospodarcza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 85 %, wkład własny Gminy: 15 %.
Co roku Gmina Konstancin-Jeziorna podpisuje umowy o udzielenie dotacji Samorządowi Województwa Mazowieckiego, stanowiące wkład własny Gminy do projektu. Kwota udzielonych dotychczas dotacji to 25 190 zł.
W ramach projektu są realizowane następujące zadania na rzecz gmin województwa mazowieckiego biorących udział w przedsięwzięciu:

- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

- wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

- przekształcenia do postaci cyfrowej: zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, mpzp oraz studiów uwarunkowań;

- utworzenie metadanych dotyczących przestrzennych zbiorów danych prowadzonych przez gminy;

- uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na: zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną, wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP oraz oferty właścicieli nieruchomości.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer