Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych

13 sierpnia 2012 r. Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała z Miastem Stołecznym Warszawa porozumienie partnerskie w sprawie wspólnej realizacji projektu „Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych”. Projekt jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych.

Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. Ponadto celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i dostępności usług publicznych w pięciu kategoriach usług: edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i komunikacyjnych. Ważnym elementem projektu jest wzmocnienia udziału mieszkańców – czyli odbiorców usług – w procesie diagnozowania jakości i dostępności usług publicznych oraz określenia standardów i planowania rozwoju tych usług. . Mieszkańcy włączani będą w planowanie rozwoju usług publicznych również na kolejnych etapach, podczas tworzenia założeń do strategii oraz w trakcie szerokich konsultacji społecznych wstępnych projektów strategii.

Efektem projektu będzie (obok wypracowanych strategii rozwoju usług publicznych dla dzielnic Warszawy i gmin partnerskich) uniwersalny model diagnozowania potrzeb i planowania rozwoju usług publicznych, który będzie mógł być wykorzystany przez inne samorządy w Polsce.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

1. szkolenie dla urzędników odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów strategicznych – szkolenia "Planowanie strategiczne na szczeblu dzielnicy/gminy – partycypacyjne tworzenie dokumentów strategicznych”;

2. analiza podobnych narzędzi służących recenzowaniu usług publicznych oraz diagnozowaniu potrzeb społecznych, które wykorzystywane są w innych miastach w Polsce i za granicą;

3. analiza tzw. danych zastanych dotyczących świadczonych usług publicznych w dzielnicach Warszawy i gminach partnerskich w projekcie - szczegółowa analiza danych statystycznych m.in. z dzielnicowych i gminnych domów kultury, bibliotek, szkół itp.;

4. badanie satysfakcji mieszkańców korzystających z usług publicznych;

5. partycypacyjne stworzenie założeń do strategii rozwoju usług publicznych w poszczególnych dzielnicach Warszawy i gminach ościennych;

6. przygotowanie wstępnej wersji strategii rozwoju usług publicznych w wybranym obszarze w każdej dzielnicy Warszawy i czterech gminach partnerskich;

7. konsultacje społeczne wstępnych wersji strategii rozwoju usług publicznych, a następnie opracowanie, przyjęcie i upublicznienie ostatecznych strategii rozwoju usług publicznych dla dzielnic i czterech gmin partnerskich.

8. przygotowanie poradnika dla samorządów dotyczącego partycypacyjnego diagnozowania potrzeb, recenzowania usług publicznych oraz planowania ich rozwoju.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer