Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rozwój usług cyfrowych

22 października 2018 r. Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i tym samym przystąpiła do realizacji projektu p.n. „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” oraz budżetu państwa.

Projekt zakłada realizacje działań, które zwiększą liczbę oraz jakość usług świadczonych elektronicznie przez Gminę. Celem realizacji Projektu jest udostępnienie na szeroką skalę e-usług mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, by wdrożone w ramach projektu rozwiązania mogły funkcjonować z pełną sprawnością.

Wdrożone zostaną następujące e-usługi:

  • Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób fizycznych,
  • Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób prawnych,
  • Elektroniczna obsługa podatku od środków transportu,
  • Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób fizycznych,
  • Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób prawnych,
  • Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób fizycznych,
  • Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób prawnych,
  • Elektroniczna obsługa opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Dzięki realizacji projektu interesanci przy użyciu sieci Internet otrzymają dostęp do wniosków, deklaracji, pism i dokumentów w wersji elektronicznej, a pracownicy Urzędu będą mieli możliwość usprawnienia jakości świadczonych usług.

Całkowita wartość projektu to 997 185,60 zł.Autor:

2018-12-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer