Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Virtual WOF

16 października 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Virtual WOF, czyli Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany będzie na terenie 26 gmin woj. mazowieckiego.

Celem projektu jest upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób
z dysfunkcjami wzroku.

Gmina Konstancin-Jeziorna jako partner w projekcie realizować będzie dwa komponenty projektu:

  • e-środowisko – zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza: PM10, PM2,5, NO2, CO, O3, parametry meteorologiczne: prędkość wiatru [km/h], opad atmosferyczny [mm], wilgotność względna powietrza [%], ciśnienie atmosferyczne [hPa], natężenie i struktura ruchu, średnia prędkość pojazdów oraz natężenia hałasu wg parametrów: LAeq12, LAeq4, LAeq16, LAeq8.  Dane, wskazówki
    i ostrzeżenia dla instytucji i mieszkańców będą prezentowane w formie rozwiązania desktopowego i aplikacji mobilnej (warstwa informacyjno-promocyjna, prezentacja danych na mapie, moduł prezentacji danych pomiarowych). Ułatwią podejmowanie codziennych wybór przez mieszkańców i ułatwią procesy decyzyjne i planistyczne instytucjom zarówno publicznym, jak i prywatnym. Zaletą rozwiązania będzie wysoka aktualność danych oraz ich lokalność/dokładność lokalizacyjna;
  • e-turystyka - zakłada stworzenie wspólnej bazy danych o atrakcjach turystycznych wraz z mechanizmem dokonywania automatycznych tłumaczeń na minimum cztery języki obce. Obiekty uwzględnione w bazie zostaną wyposażone w rozwiązania technologiczne, które umożliwią użytkownikowi otrzymywanie informacji o atrakcji, aktualnych wydarzeniach, promocjach w momencie przebywania w ich pobliżu. Oznaczonymi obiektami będą m.in. wybrane muzea, teatry, pomniki, parki, skwery itp. Aplikacja będzie miała możliwość personalizacji, planowania własnych ścieżek zwiedzania i funkcję concierge'a  - osobistego przewodnika. Profil użytkownika uwzględni przedział wiekowy, preferowany język, ewentualne niepełnosprawności oraz zainteresowania takie jak sport, muzyka, historia, aktywny wypoczynek, sztuka, teatr
    i kino, muzea i galerie. Aplikacji będzie posiadała moduł audiodeskrypcji, dzięki któremu z obiektami turystycznymi i dziedzictwem kulturowym będą mogły zapoznać się także osoby z dysfunkcjami wzroku.

Całkowita wartość projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to 70 592 601,31 zł. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 56 474 081,04 zł.

Wartość komponentów realizowanych w Gminie wynosi 649 479,99 zł., natomiast wysokość dotacji to 519 583,99 zł.


Autor:

2018-12-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer