Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

165 mln euro na stołeczne ZIT-y

Ponad 165 mln euro Warszawa i sąsiednie gminy planują wydać na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na obszarze metropolitalnym ma powstać m.in. kilkadziesiąt parkingów przesiadkowych "Parkuj i Jedź" i ponad 200 km dróg rowerowych.

Podczas poniedziałkowej (7 lipca) konferencji prasowej w Warszawie zaprezentowano projekt "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". Strategia ma umożliwić współpracę 40 gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego dotyczącą wspólnych inwestycji.

Dyrektor biura funduszy europejskich i rozwoju gospodarczego stołecznego ratusza Maciej Fijałkowski podkreślił, że zintegrowane inwestycje stanowią pierwszy instrument wprowadzony przez Komisję Europejską w celu realizacji polityk miejskich.

Paulina Nowicka z warszawskiego urzędu miasta oceniła z kolei, że największą korzyścią ZIT jest wypracowanie platformy współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, co jest ważne np. przy wytyczaniu tras rowerowych przebiegających przez kilka gmin oraz w tworzeniu wspólnej strategii promocji.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument pozyskiwania środków unijnych, który umożliwia realizowanie wspólnych przedsięwzięć w oparciu o partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego, miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. ZIT jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Porozumienie samorządów ma umożliwić efektywniejsze wydatkowanie środków, realizowanie większych inwestycji oraz wykorzystanie atutów regionu.

Unijne środki, jakie zostaną przekazane na realizację zadań wpisanych do strategii ZIT warszawskiego obszaru metropolitalnego, będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141,1 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (23,7 mln euro). Samorządy zadeklarowały uzupełnienie tych sum środkami z własnych budżetów. Wkład własny gmin wyniesie łącznie przynajmniej 35 mln euro.

Najwięcej pieniędzy z ZIT samorządy zamierzają zainwestować m.in. w rozbudowę infrastruktury rowerowej (50,5 mln euro) oraz systemu parkingów przesiadkowych "P+R" (33,1 mln euro). Swój udział w projekcie tworzenia sieci tras rowerowych na terenie obszaru metropolitalnego zadeklarowało wszystkie 40 leżących na jego terenie gmin, a w projekcie budowy parkingów przesiadkowych - większość z nich (poza Czosnowem, Lesznem, Izabelinem, Ożarowem Mazowieckim, Jaktorowem, Nadarzynem, Raszynem, Konstancinem-Jeziorną, Józefowem, Karczewem, Wiązowną i Nieporętem).

Pozostałe środki w ramach ZIT samorządy chcą przeznaczyć na wsparcie młodych przedsiębiorstw, promocję gospodarczą metropolii oraz na rozwój elektronicznych usług publicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych, kulturalnych oraz służby zdrowia.

W ramach ZIT powstać ma m.in. oparty na systemach teleinformatycznych system wsparcia usług opiekuńczych. Korzystające z takich usług osoby mają zostać wyposażone w urządzenia umożliwiające kontakt z centrum zarządzania, w tym w przyciski SOS, telefony komórkowe i czytniki parametrów życiowych. Chęć stworzenia u siebie systemu e-opieki zadeklarowały: Halinów, Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Nieporęt, Piastów, Warszawa, Wieliszew i Zielonka.

Inny projekt to tzw. e-biblioteka. Dzięki jej stworzeniu biblioteki mają zyskać m.in. możliwość wspólnego zarządzania zasobem bibliotecznym i katalogiem oraz sprawnego wypożyczania międzybibliotecznego.

W skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT wchodzi Warszawa oraz gminy 10 powiatów: legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego. W obszarze tym, choć zajmuje on jedynie 8,3 proc. powierzchni województwa mazowieckiego, mieszka ponad połowa (50,5 proc.) mieszkańców regionu.

Dokument, który określa podstawowe założenia i warunki wprowadzania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, w lipcu 2013 r. zatwierdziła ówczesna minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Autor: PAP

2014-09-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer