Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Odbiór odpadów niebezpiecznych

Tagi:

Projekt pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 0145/18/OZ/D z dnia 12.09.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.

Kwota dotacji: 12 480,00 zł.

Projekt polegał na bezpiecznym dla zdrowia ludzi usunięciu wyrobów zawierających azbest i zdeponowaniu ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie. W trakcie realizacji projektu usunięto płyty azbestowo-cementowe płaskie oraz faliste, stosowane w budownictwie. Płyty te były zastosowane jako pokrycia dachowe w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.

Usunięcie azbestu, którego szkodliwość wynika z wydalania do atmosfery, a następnie wdychania przez człowieka kancerogennych pyłów i włókien azbestowych. powoduje wizualną i społeczną rewitalizację obszaru gminy, poprawia jakość życia jej mieszkańców oraz wpływa pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej.


Autor:

2018-12-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer