Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna (II)

Projekt pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 0623/15/OZ/D z dnia 20.08.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu był Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.

Kwota dotacji: 31 538,00 zł.

Projekt polegał na bezpiecznym dla zdrowia ludzi usunięciu wyrobów zawierających azbest i zdeponowaniu ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie. W trakcie realizacji projektu usunięto płyty azbestowo-cementowe płaskie oraz faliste, stosowane w budownictwie. Płyty te były zastosowane jako pokrycia dachowe w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych.

Realizacja założeń projektowych spowoduje wizualną i społeczną rewitalizację obszaru gminy, poprawi jakość życia jej mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie ludności lokalnej przez usunięcie azbestu, którego szkodliwość wynika z wydalania do atmosfery, a następnie wdychania przez człowieka kancerogennych pyłów i włókien azbestowych.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2015-12-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer