Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska - Pułaskiego

Projekt pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska - Pułaskiego” realizowany był przez gminę Konstancin-Jeziorna na podstawie umowy o udzielenie pożyczki nr 38/06/0W/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu było zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy, a zarazem poprawa jakości ich życia oraz ochrona środowiska naturalnego, w szczególności ochrona wód powierzchniowych i gruntowych. Kwota pożyczki: 3.000.000,00 zł.

Możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej stworzyła mieszkańcom szansę na poprawę podstawowych warunków życia oraz wpłynęła na poprawę jakości wody pitnej, ponieważ rejon inwestycji nie posiadał sieci wodociągowej, a jakość wód pitnych pobieranych ze studni była zła. Na obszarze objętym projektem wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną wykonaną metodą mikrotunelingu. W ramach przedsięwzięcia zostało wykonanych 2 732,00 m sieci kanalizacji sanitarnej.

Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych UMiG Konstancin-Jeziorna

2014-09-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer